Czasownik w formie osobowej

ODMIENNY, FORMY FLEKSYJNE (GRAMATYCZNE)

1. OSOBY:
a) liczba pojedyncza
- ja
- ty
- on, ona, ono
b) liczba mnoga
- my
- wy
- oni, one

2. LICZBY:
a) liczba pojedyncza
b) liczba mnoga

3. RODZAJE:
a) liczba pojedyncza
- męski
- żeński
- nijaki
b) liczba mnoga
- męskoosobowy
- niemęskoosobowy

4. CZASY:
- teraźniejszy
- przyszły
- przeszły

5. TRYBY:
- oznajmujący
- przypuszczający
- rozkazujący

6. STRONY:
- bierna
- czynna
- zwrotna

7. ASPEKT:
- niedokonany
- dokonany

CZASOWNIK PEŁNI FUNKCJĘ ORZECZENIA.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

CZĘŚCI ZDANIA : JAKĄ CZĘŚCIĄ MOWY WYRAŻAMY : np. czasownik. orzeczenie = czasownik w formie osobowej  podmiot = rzeczownik  przydawka = ... ? dopełnienie = ... ? okolicznik = ... ? Błagam o pomoc.  Ps. Nie chodzi mi co określa tylko jaką częścią mowy jest

CZĘŚCI ZDANIA : JAKĄ CZĘŚCIĄ MOWY WYRAŻAMY : np. czasownik. orzeczenie = czasownik w formie osobowej  podmiot = rzeczownik  przydawka = ... ? dopełnienie = ... ? okolicznik = ... ? Błagam o pomoc.  Ps. Nie chodzi mi co określa tylko j...

Język polski

Proszę o dokładną odpowiedź Pytanie: co to znaczy czasownik w formie osobowej?

Proszę o dokładną odpowiedź Pytanie: co to znaczy czasownik w formie osobowej?...

Język polski

Niech ktoś szybko pomożee. W każdym zdaniu wskaż czasownik w formie osobowej. Moja klasa Kamila pięknie rysuje. Michał ciągle dokucza innym. Andrzej świetnie gra w piłkę. Łukasz na przerwach słucha muzyki. Martyna czyta dużo książek. Ania wsz

Niech ktoś szybko pomożee. W każdym zdaniu wskaż czasownik w formie osobowej. Moja klasa Kamila pięknie rysuje. Michał ciągle dokucza innym. Andrzej świetnie gra w piłkę. Łukasz na przerwach słucha muzyki. Martyna czyta duż...

Język polski

Czasownik w formie osobowej "zamachał się" , "szepnie" , "wiodę" -jaki jest ich bezokolicznik?

Czasownik w formie osobowej "zamachał się" , "szepnie" , "wiodę" -jaki jest ich bezokolicznik?...

Język polski

CO TO BEZOKOLICZNIK I CZASOWNIK W FORMIE OSOBOWEJ?

CO TO BEZOKOLICZNIK I CZASOWNIK W FORMIE OSOBOWEJ?...

Język polski

czy chciał to czasownik w formie osobowej

czy chciał to czasownik w formie osobowej...