Czasownik w formie osobowej

ODMIENNY, FORMY FLEKSYJNE (GRAMATYCZNE)

1. OSOBY:
a) liczba pojedyncza
- ja
- ty
- on, ona, ono
b) liczba mnoga
- my
- wy
- oni, one

2. LICZBY:
a) liczba pojedyncza
b) liczba mnoga

3. RODZAJE:
a) liczba pojedyncza
- męski
- żeński
- nijaki
b) liczba mnoga
- męskoosobowy
- niemęskoosobowy

4. CZASY:
- teraźniejszy
- przyszły
- przeszły

5. TRYBY:
- oznajmujący
- przypuszczający
- rozkazujący

6. STRONY:
- bierna
- czynna
- zwrotna

7. ASPEKT:
- niedokonany
- dokonany

CZASOWNIK PEŁNI FUNKCJĘ ORZECZENIA.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

zad.32 str. 25 wypowiedzenie,w którym występuje co najmniej jeden czasownik w formie osobowej, to ............... .Wypowiedzenie, w którym nie występuje czasownik w formie osobowej (ale często możliwe jest jego wprowadzenie) to .................... .

zad.32 str. 25 wypowiedzenie,w którym występuje co najmniej jeden czasownik w formie osobowej, to ............... .Wypowiedzenie, w którym nie występuje czasownik w formie osobowej (ale często możliwe jest jego wprowadzenie) to ..................

Język polski

Wskaż  w wyróżnionym zadaniu czasownik w formie osobowej. Następnie odmień ten czasownik we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej czasu terazniejszego.

Wskaż  w wyróżnionym zadaniu czasownik w formie osobowej. Następnie odmień ten czasownik we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej czasu terazniejszego....

Język polski

Proszę o dokładną odpowiedź Pytanie: co to znaczy czasownik w formie osobowej?

Proszę o dokładną odpowiedź Pytanie: co to znaczy czasownik w formie osobowej?...

Język polski

Niech ktoś szybko pomożee. W każdym zdaniu wskaż czasownik w formie osobowej. Moja klasa Kamila pięknie rysuje. Michał ciągle dokucza innym. Andrzej świetnie gra w piłkę. Łukasz na przerwach słucha muzyki. Martyna czyta dużo książek. Ania wsz

Niech ktoś szybko pomożee. W każdym zdaniu wskaż czasownik w formie osobowej. Moja klasa Kamila pięknie rysuje. Michał ciągle dokucza innym. Andrzej świetnie gra w piłkę. Łukasz na przerwach słucha muzyki. Martyna czyta duż...

Język polski

Czasownik w formie osobowej "zamachał się" , "szepnie" , "wiodę" -jaki jest ich bezokolicznik?

Czasownik w formie osobowej "zamachał się" , "szepnie" , "wiodę" -jaki jest ich bezokolicznik?...

Język polski

CO TO BEZOKOLICZNIK I CZASOWNIK W FORMIE OSOBOWEJ?

CO TO BEZOKOLICZNIK I CZASOWNIK W FORMIE OSOBOWEJ?...