Muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka.

Będę się starał bronić tezy, iż muzyka odgrywa ważną rolę w życiu człowieka.
Pierwszym argumentem potwierdzającym tytułową tezę jest to, że muzyka towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Już w prehistorii człowiek używał dźwięków najpierw jako rozrywki, później do porozumiewania się. Dzisiaj także używamy dźwięków do porozumiewania i do rozrywki.
Za kolejny argument można uznać to, że wywołuje u człowieka różne nastroje, od rozbawienia, poprzez strach na smutku kończąc. Powszechnie wiadomo, że muzyka relaksuje, pobudza a nawet wprowadzać w pewien rodzaj transu. Niedawno odkryto, że muzyka może leczyć, lub wywoływać choroby. Przykładem takiej choroby jest nerwica – nieodpowiednia, głośna, agresywna muzyka może ją wywołać, natomiast spokojna, delikatna może pomóc wyleczyć chorą osobę. Harmonijna muzyka sprzyja harmonii wewnętrznej człowieka.
Prawie każdy wie, że w dzisiejszych czasach ludzie, a w szczególności młodzież, słucha różnych rodzajów muzyki, co wpływa na ich zachowanie, ubiór, fryzurę czy nawet język, którym się posługuje (slang). Nie umiem powiedzieć czy jest to dobre, czy złe, to zależy od podejścia danej osoby do tego, czym jest subkultura. Są ludzie, którzy myślą, że jest to pretekst do bijatyki, lecz są i tacy, dla których jest to zaznaczenie własnej indywidualności.
Ostatnim argumentem jest to, że według wielu ludzi muzyka umożliwiała i umożliwia kontakt z istotą wyższą. Przykładem jest kościół chrześcijański, w którym śpiew uważany jako modlitwę. Kolejnym przykładem mogą być Indianie, którzy dzięki muzyce wprowadzali się w trans, umożliwiający rozmowę z duchami.
Podsumowując muzyka odgrywa ważną rolę w naszym życiu codziennym, kulturalnym i religijnym.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka

Muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka


Uważam, że muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Osobiście bardzo lubię słuchać muzyki, robię to codziennie. Muzyka mnie uspokaja, jestem odstresowana i zaraze...

Język polski

Czy muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowiek - rozprawka.

Muzyka towarzyszyła ludziom od samego początku. Nawet w czasach, kiedy jeszcze nie miała imienia. Ale była. Kiedy człowiek pierwotny dwoma kijami o siebie, również tworzył muzykę. Nie była ona gorsza od tej, która istnieje teraz, poniewa...

Język polski

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdej osoby.

Celem mojej rozprawki będzie uzasadnienie tezy, że muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Myślę, że jest to jak najbardziej słuszne stwierdzenie.
Uważam, iż bez muzyki nie dało by się żyć. To co nas otacza było by monot...

Język polski

Muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka

Uważam, że muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Osobiście bardzo lubię słuchać muzyki, robię to codziennie. Muzyka mnie uspokaja, jestem odstresowana i zarazem zrelaksowana.

Ludzie na każdym kroku stykają się...

Język polski

Muzyka

Celem mojej rozprawki będzie uzasadnienie tezy, że muzyka odgrywa istotną rolę w życiu człowieka. Myślę, że jest to jak najbardziej słuszne stwierdzenie.
Uważam, iż bez muzyki nie dało by się żyć. To co nas otacza było by monot...