Jak napisać opowiadanie? - budowa, zasady, zwroty

1. Budowa opowiadania
a) wstęp
b) rozwinięcie
c) zakończenie

2. Zasady
a) Narracja w tym samym czasie w całym opowiadaniu
b) Wzbogacenie o inne formy wypowiedzi, elementy opisu, charakterystyki
c) Występowanie dialogów

3. Zwroty
a) wstęp:
- pewnego dnia...
- zaczęło się to tak...
- tego zdarzenia nigdy nie zapomnę...
b) rozwinięcie:
- na początku
- potem
- następnie
c) zakończenie:
- wszystko skończyło się szczęśliwie
- tego zdarzenia nigdy nie zapomnę

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.

W słownikach i encyklopediach można odnaleźć definicję opowiadania jako niewielkiego utworu narracyjnego pisanego prozą, o prostej i nie rozbudowanej, zazwyczaj jednowątkowej fabule. Opowiadanie, które zalicza się do gatunku epiki, spokrewn...

Język polski

Ludzie listy piszą

LUDZIE LISTY PISZĄ...
FORMY KORESPONDENCJI DAWNIEJ I DZIŚ
Termin ?korespondencja? wywodzi się z łac. correspondentia (correspondeo- odpowiadam). Epistolografia rozwijała się już od czasów starożytnych, kiedy to sztuka ta stała się...