Termodynamika - pojęcia

Termodynamika - dział fizyki zajmujący się procesami cieplnymi zachodzącymi w 3 stanach skupieniach.

Energia wewnętrzna - suma wszystkich rodzajów energii związanych z cząsteczkami, atomami i ich składowymi.

Ciepło - proces przekazywania energii wewnętrznej jednemu ciało przez drugie wskutek różnicy temperatur. Jest to proces jednokierunkowy. Ciepło równe jest wykonanej pracy przez ciało oraz energii wewnętrznej.

Q= m*Cw*t

Ciepło właściwe - wielkość stała dla każdej substancji. Jest to ilość energii potrzebna do ogrzania jednostki masy substancji o jeden stopień.

Temperatura - wielkość fizyczna proporcjonalna do średniej energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek. Równość temperatur dwóch ciał oznacza równość średniej energii kinetycznej ruchu postępowego cząsteczek tych ciał.

Zero bezwzględne - najmniejsza temperatura w której zanika ruch postępowy cząsteczek.

Ciśnienie P=F/S

Bilans cieplny - równanie mówiące o tym, że ciepło pobrane przez daną substancje jest równe wartości oddanego przez inną.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

TE POJĘCIA SĄ ZWIĄZANE Z FIZYKĄ Wyjaśnij pojęcia : 1. termodynamika 2. ciepło 3. ciepło właściwe 4. konwekcja 5. promieniowanie 6. przewodnictwo 7. bilans cieplny

TE POJĘCIA SĄ ZWIĄZANE Z FIZYKĄ Wyjaśnij pojęcia : 1. termodynamika 2. ciepło 3. ciepło właściwe 4. konwekcja 5. promieniowanie 6. przewodnictwo 7. bilans cieplny...

Fizyka

Termodynamika.

1.Wyjaśnić pojęcia (stan termodynamiczny, parametry stanu, równowaga trwała, ciała proste).
Stan td ciała określony jest jednoznacznie, jeżeli można z tej samej substancji odtworzyć ciało w innym miejscu w sposób wystarczająco dok�...

Fizyka

Mam wielką prośbe... napiszcie mi wszystkie pojęcia związane z "Termodynamiką", pewnie macie to w zeszycie(ja tego nie mam ;/) Z góry Thx. ;)

Mam wielką prośbe... napiszcie mi wszystkie pojęcia związane z "Termodynamiką", pewnie macie to w zeszycie(ja tego nie mam ;/) Z góry Thx. ;)...