Religie starozytnego Wschodu

Religia powstała wcześniej niż państwo

Typowymi religiami starożytnego Wschodu były :
POLITEIZM ( wielobóstwo TEO – bóg )
METAPSYCHOZA ( wiara w życie pozagrobowe )

1. Wierzenia Egiptu

Egipcjanie czcili
- siły przyrody ( Nil, bóg tarczy słonecznej Ra )
- zwierzęta ( koty, skarabeusz )
- władcę ( syn boga Ra )
- swoich bogów miały także miasta ( Teby – Amon )

Bogowie przedstawiani byli jako zwierzęta lub ludzi z głowami zwierząt.

Najważniejsi bogowie :
- RA
- OZYRYS
- AMON
- SET ( bóg pustyni )
- IZYDA
- HORUS ( bóg nieba i opiekun faraonów )

Bogowie Egipscy mieli potrzeby takie jak ludzie

Łączenie bogów

Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe. Po śmierci stawali na sądzie Ozyrysa, kto nie potrafił dowieść swojej niewinności zostawał unicestwiony. Warunkiem trwania w wieczności było zapewnienie niematerialnej duszy KA ciała lub jego wizerunku, które to wraz z Księgą Umarłych potrzebne były na sądzie Ozyrysa. ( mumifikacja, wysuszenie w piasku pustyni, malowidła na drewnie )

2. Mezopotamia

Religia – politeizm

Ważniejsi bogowie :
- ANU ( bóg nieba )
- SZAMASZ (bóg słońca )
- SIN ( bóg tarczy księżyca )
- MARDUK ( bóg Babilonu )

Szczególnie czczono bóstwa płodności ( Isztar – Tamuzi )
W religii Mezopotamii ogromną rolę odgrywały wróżby

Demony

3. Indie

Religia ściśle związana z charakterem społecznym państwa, które powstało w 2 tysiącleciu p. n. e na skutek podboju Indii przez Ariów.

Społeczeństwo Indii podzielone było na 4 grupy społeczne zwane WARNAMI do 3 pierwszych należeli Ariowie.
- BRAMINI – kapłani
- KSZATRIOWIE – wojownicy
- WAJSJOWIE – chłopi, kupcy
- SIUDRIOWIE – narody podbite

Z biegiem czasu WARNY podzielono na KASTY

KASTA – zamknięta grupa społeczna zróżnicowana pod względem praw i obowiązków.

PARIASI – nietykalni, ludzie wyrzuceni z KAST wykonujący nieczyste zawody.

Religie Indii to BRAMINIZM i BUDDYZM

BRAMINIZM – 4 w. p. n. e. Faza w rozwoju HINDUIZMU

Według BRAMINIZMU wszechświat wyłonił się z praofiary

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1. Religie starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu. (z uwzględnieniem chrześcijaństwa)

1. Religie starożytnego Wschodu, Grecji i Rzymu. (z uwzględnieniem chrześcijaństwa)...

Język angielski

Jakie są Religie Starożytnego Wschodu i Zachodu. Role jakie odgrywają i cechy. 

Jakie są Religie Starożytnego Wschodu i Zachodu. Role jakie odgrywają i cechy. ...

Historia

Religie Starożytnego Wschodu.

Starożytny Wschód to trzy odrębne cywilizacje: Egipt, Bliski Wschód( obszar od Morza Egejskiego do Morza Śródziemnego po wschodni Afganistan i północno-wschodnią Afrykę) oraz Daleki Wschód( Chiny i inne kraje wschodniej Azji). Ich dzieje ...

Język angielski

Wymień: a) religie b) rodzaje pisma c) charakterystyczne pojęcia     dla starożytnego wschodu.

Wymień: a) religie b) rodzaje pisma c) charakterystyczne pojęcia     dla starożytnego wschodu....

Język angielski

1. scharakteryzuj religie państw starożytnego wschodu: Mezopotamia,Egipt,Chiny, Indie,Palestyna 2.scharakteryzuj krótko osiągniecia cywilizacyjne Chin 3.Hanibal Barskas ( wojny kunickie) - krótko + ciekawostki 4. Na czym polegała rewolucja neolityczna?

1. scharakteryzuj religie państw starożytnego wschodu: Mezopotamia,Egipt,Chiny, Indie,Palestyna 2.scharakteryzuj krótko osiągniecia cywilizacyjne Chin 3.Hanibal Barskas ( wojny kunickie) - krótko + ciekawostki 4. Na czym polegała rewolucja neo...