Religie starozytnego Wschodu

Religia powstała wcześniej niż państwo

Typowymi religiami starożytnego Wschodu były :
POLITEIZM ( wielobóstwo TEO – bóg )
METAPSYCHOZA ( wiara w życie pozagrobowe )

1. Wierzenia Egiptu

Egipcjanie czcili
- siły przyrody ( Nil, bóg tarczy słonecznej Ra )
- zwierzęta ( koty, skarabeusz )
- władcę ( syn boga Ra )
- swoich bogów miały także miasta ( Teby – Amon )

Bogowie przedstawiani byli jako zwierzęta lub ludzi z głowami zwierząt.

Najważniejsi bogowie :
- RA
- OZYRYS
- AMON
- SET ( bóg pustyni )
- IZYDA
- HORUS ( bóg nieba i opiekun faraonów )

Bogowie Egipscy mieli potrzeby takie jak ludzie

Łączenie bogów

Egipcjanie wierzyli w życie pozagrobowe. Po śmierci stawali na sądzie Ozyrysa, kto nie potrafił dowieść swojej niewinności zostawał unicestwiony. Warunkiem trwania w wieczności było zapewnienie niematerialnej duszy KA ciała lub jego wizerunku, które to wraz z Księgą Umarłych potrzebne były na sądzie Ozyrysa. ( mumifikacja, wysuszenie w piasku pustyni, malowidła na drewnie )

2. Mezopotamia

Religia – politeizm

Ważniejsi bogowie :
- ANU ( bóg nieba )
- SZAMASZ (bóg słońca )
- SIN ( bóg tarczy księżyca )
- MARDUK ( bóg Babilonu )

Szczególnie czczono bóstwa płodności ( Isztar – Tamuzi )
W religii Mezopotamii ogromną rolę odgrywały wróżby

Demony

3. Indie

Religia ściśle związana z charakterem społecznym państwa, które powstało w 2 tysiącleciu p. n. e na skutek podboju Indii przez Ariów.

Społeczeństwo Indii podzielone było na 4 grupy społeczne zwane WARNAMI do 3 pierwszych należeli Ariowie.
- BRAMINI – kapłani
- KSZATRIOWIE – wojownicy
- WAJSJOWIE – chłopi, kupcy
- SIUDRIOWIE – narody podbite

Z biegiem czasu WARNY podzielono na KASTY

KASTA – zamknięta grupa społeczna zróżnicowana pod względem praw i obowiązków.

PARIASI – nietykalni, ludzie wyrzuceni z KAST wykonujący nieczyste zawody.

Religie Indii to BRAMINIZM i BUDDYZM

BRAMINIZM – 4 w. p. n. e. Faza w rozwoju HINDUIZMU

Według BRAMINIZMU wszechświat wyłonił się z praofiary

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Religie starozytnego Wschodu

Religia powstała wcześniej niż państwo

Typowymi religiami starożytnego Wschodu były :
POLITEIZM ( wielobóstwo TEO – bóg )
METAPSYCHOZA ( wiara w życie pozagrobowe )

1. Wierzenia Egiptu

Egipcjanie czcili<...

Historia

Religie Starożytnego Wschodu.

Starożytny Wschód to trzy odrębne cywilizacje: Egipt, Bliski Wschód( obszar od Morza Egejskiego do Morza Śródziemnego po wschodni Afganistan i północno-wschodnią Afrykę) oraz Daleki Wschód( Chiny i inne kraje wschodniej Azji). Ich dzieje ...

Historia

Czynniki cywilizacyjne Starożytnego Wschodu, które wpłynęły na cywylizację współczesną.

Cywilizacja określa poziom rozwoju społeczeństw i stanowi najwyższy poziom ich organizacji. To nie tylko dorobek kulturowy i materialny, lecz także ustrój polityczny, handel i religia.

Pierwsze cywilizacje powstały na obszarze staro...

Historia

Religie Starożytnego Egiptu

Temat : Wierzenia religijne starożytnych Egipcjan.

Plan :
1. Wprowadzenie.
a ) położenie
b ) warunki naturalne, klimat
c ) struktura władzy w państwie
2. Historia religii.
3. Najważniejsi bogowie.
a...

Historia

Osiągnięcia Starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Osiągnięcia starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu – wynalazki i odkrycia Egipcjan, Mezopotamii, Indian (Indie) i Chin.

Poprzez Starożytność określamy okres w historii trwający od końca IV tysiąclecia p.n.e. czyli od momentu...

Historia

Starożytne cywilizacje.

Historia starozytnego Egiptu
<BR>Egipt stal sie krolestwem okolo 3100 r. pne., kiedy to krol Menes zjednoczyl Gorny i Dolny Egipt, zakladajac I dynastie. Jest to wiec jedno z najstarszych panstw na swiecie. Kaplani egipscy patronowali nauc...