Powstanie listopadowe - w punktach

Przyczyny


- represje ze strony carskiej
- osobiste zachowanie się księcia Konstantego
- potajemne związki i nielegalne organizacje
- pogorszenie sytuacji gospodarczej w Królestwie

Przebieg


- uczestnikami powstania była głównie szlachta
- brak jednolitego pomysłu na cel powstania
- nierówny stosunek armii rosyjskiej i polskiej
- bitwa pod Grochowem
- brak decydującej bitwy w obronie Warszawy
- upadek powstania

Skutki


- Wielka Emigracja
- germanizacja oraz rusyfikacja szkół i urzędów
- unieważnienie konstytucji przez Cara Mikołaja I
- skonfiskowano majątki emigrantów
- zamknięto polskie uczenlnie
- walczono z kościołem katolickim

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Napisz jak przebiegalo powstanie listopadowe.W punktach.Bez upadku powstania.Z gory dziekuje i pozdrawiam.:)

Napisz jak przebiegalo powstanie listopadowe.W punktach.Bez upadku powstania.Z gory dziekuje i pozdrawiam.:)...

Język angielski

1. Napisz krótki tekst, w którym wytłumaczysz dlaczego Polacy rozpoczęli powstanie listopadowe ?  2. W jaki sposób car ukarał Polaków za powstanie listopadowe? Wypisz w punktach najsurowsze, twoim zdanie kary

1. Napisz krótki tekst, w którym wytłumaczysz dlaczego Polacy rozpoczęli powstanie listopadowe ?  2. W jaki sposób car ukarał Polaków za powstanie listopadowe? Wypisz w punktach najsurowsze, twoim zdanie kary...

Język angielski

1. Napisz krótki tekst, w którym wytłumaczysz dlaczego Polacy rozpoczęli powstanie listopadowe ?  2. W jaki sposób car ukarał Polaków za powstanie listopadowe? Wypisz w punktach najsurowsze, twoim zdanie kary ;D !!  DAje naaaajjj  SZYBKO!!!

1. Napisz krótki tekst, w którym wytłumaczysz dlaczego Polacy rozpoczęli powstanie listopadowe ?  2. W jaki sposób car ukarał Polaków za powstanie listopadowe? Wypisz w punktach najsurowsze, twoim zdanie kary ;D !!  DAje naaaajjj  SZYBKO!!...

Historia

Powstanie listopadowe na ziemiach polskich 1830-1831

POWSTANIE LISTOPADOWE NA ZIEMIACH POLSKICH 1830-1831

Po 1815 r. rządy Rosji, Austrii i Prus, mimo wielu obietnic składanych Polakom, nie zapewniły „rozwoju polskiej narodowości” (w zakresie szkolnictwa i administracji), coraz ostrz...

Język angielski

Napisz w punktach dlaczego powstanie listopadowe upadło.

Napisz w punktach dlaczego powstanie listopadowe upadło....

Język angielski

2. W jaki sposób car ukarał Polaków za powstanie listopadowe? Wypisz w punktach najsurowsze, twoim zdanie kary ;D !!

2. W jaki sposób car ukarał Polaków za powstanie listopadowe? Wypisz w punktach najsurowsze, twoim zdanie kary ;D !!...