Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru

H- wodór, pierwiastek jednowartościowy,
H2- cząsteczka wodoru,
MatH- 1u
MczH2- 2u
MH- 1g
MH2- 2g
1. Występowanie
- 0,88% masy skorupy ziemskiej to wodór, najlżejszy z gazów
- 90% masy Słońca
- w stanie wolnym w atmosferze Słońca i gwiazd
- stan związany jako H2O
- w kryształach cząsteczki wody (miedziany)
- miedziany (hydraty)- sole uwodnione np. CuSO4, 5 H2)
- w postaci węglowodorów w gazie ziemnym i ropie naftowej
- związki organiczne: białka, węglowodany tłuszcze
2. Otrzymywanie w przemyśle.
- z wody przez redukcję pary wodnej: H2O(g) + C = CO + H2
- konuersja metali parą wodną CH4 + H2O = 3H2O + CO
- elektroliza wodnych kwasów, zasad, soli
3. Otrzymywanie w laboratorium.
Metal bardzo aktywny z I A II A (bez berylu) + H2O = zasada + H2
Metal leżący przed wodorem w szeregu elektrochemicznym + kwas = wodór + sól
Wodoru nie wypierają: platyna, rtęć, miedź, srebro, złoto.
4. Właściwości fizyczne.
- gaz
- bez smaku i zapachu
- prawie nie rozpuszczalny w wodzie
- bezbarwny
- lżejszy 14x od powietrza
5. Własności chemiczne
- gaz palny
- tworzy wodorki
6. Zastosowanie wodoru
- paliwo rakietowe
- Palniki wodorowe do cięcia metali
- Produkcja amoniaku
- Otrzymywanie niektórych metali z rud
- Napełnianie balonów

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru

H- wodór, pierwiastek jednowartościowy,
H2- cząsteczka wodoru,
MatH- 1u
MczH2- 2u
MH- 1g
MH2- 2g
1. Występowanie
- 0,88% masy skorupy ziemskiej to wodór, najlżejszy z gazów
- 90% masy Słońca
- w stanie w...

Biologia

Właściwości chemiczne niektórych pierwiastków

Właściwości chemiczne

Wodór jest gazem palnym. Z tlenem i powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.


Otrzymywanie

Wodór można otrzymać:

1. W reakcjach aktywnego metalu z kwasami

2. W procesie el...

Kosmetologia

Chemia kosmetyczna (kosmetologia)

1. FUNCJE SKŁADNIKÓW KOSMETYCZYCH
ANTYKOROZYJNA - zapobiega korozji opakowania
ANTYSTATYCZNA ? ogranicza elektryczność statyczną poprzez zobojętnianie ładunków elektrycznych na powierzchni
BARWNIK KOSMETYCZNY ? zabarwia produkt ...

Chemia

Alkohole

Alkohole

Nazewnictwo alkoholi / Właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi / Otrzymywanie alkoholi / Alkohole wielowodorotlenowe / Działanie alkoholu etylowego na organizm człowieka /

Alkohole są to związki organiczne pochod...

Chemia

Benzen, toluen, ksylen

1. Otrzymywanie i własności węglowodorów aromatycznych:
Zarówno benzen toluen jak i ksylen należą do grupy związków zwanych węglowodorami aromatycznymi. Głównym źródłem, z którego otrzymujemy wiele węglowodorów aromatycznych i...

Chemia

Tlenowce - referat

Charakterystyka ogólna


Do tlenowców należą: tlen, siarka, selen, tellur i polon. W grupie tej, podobnie jak w grupie azotowców, obserwuje się, w miarę wzrostu liczby atomowej, przejście do typowych niemetali (tlen, siarka), popr...