Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka.

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Choćby gdy chodzimy w butach, których podeszwa została wykonana z tworzywa sztucznego np. z gumy, czy kiedy korzystamy ze sprzętów wykonanych również z tworzyw sztucznych, czy nawet sprzętu audiowizualnego.

Elektryzowanie ciał ma wiele negatywnych skutków wpływających na życie człowieka, ale ma również te pozytywne.

Do tych negatywnych możemy zaliczyć to, że elektryzowanie ciał lub emitacja przez te ciała promieniowania jonizującego, może powodować zmęczenie lub alergię. Najbardziej jednak niebezpieczne dla człowieka, jest elektryzacja tkanin włókienniczych i papieru. Nawija się je na bale lub układa warstwami wtedy, gdy pocierają się o siebie, elektryzują się. Po naelektryzowaniu tkaniny lub papieru, sklejają się. Gdy próbujemy je rozdzielić, powstaje iskra, która może grozić pożarem. Aby zmniejszyć lub w większym stopniu wyeliminować naelektryzowanie tkanin i włosów, stosujemy płyny antyelektrostatyczne.
Kolejnym negatywnym skutkiem elektryzowanie ciał, ale już nie tak niebezpiecznym, jest jonizacja powietrza przez telewizory i ekrany komputerów (jonizacja jest to powstanie cząstek naładowanych w wyniku oderwania się elektronu, jednego lub kilku, od obojętnego atomu lub cząsteczki). Zjawisko to bywa częstym powodem bólu głowy i zmęczenia. Jonizację próbuje się zmniejszyć poprzez stosowanie monitorów typu Low Raditionss, które emitują znacznie mniej promieniowania, niż te monitory starszego typu. Teraz w tych starszych monitorach stosuje się specjalne ekrany ochronne. Gdy oglądamy telewizję nie powinniśmy siedzieć zbyt blisko ekranu, a przed snem trzeba koniecznie wywietrzyć pomieszczenie.

W atmosferze zawsze występuje pewna liczba jonów. Organizm ludzki radzi sobie z tym, dopóki gwałtownie nie wzrośnie ich liczba. Wzrost liczby jonów w powietrzu powoduje wysoka temperatura. Gdy liczba jonów w powietrzu powiększa się, u człowieka zmienia się ciśnienie krwi, ubywa czerwonych ciałek we krwi.

Kiedy zbliża się burza, u niektórych ludzi pogarsza się samopoczucie. Człowiek czuje się wtedy rozdrażniony, a jego reakcje na bodźce są nieco opóźnione. Podczas burzy, w wysoki, często metalowy przedmiot, budynek lub człowieka może uderzyć piorun. Gdy ten uderzy w budynek, często powoduje pożar, a gdy trafi w człowieka, może doprowadzić nawet do zgonu. Aby zapobiec uderzeniom piorunów, na budynkach zakłada się specjalne piorunochrony.

Burze mogą być też pożyteczne. Podczas burzy wyładowanie powodują powstanie ozonu, który tworzy warstwę ochronną przed promieniowaniem ultrafioletowym, pochodzącym od Słońca.

Tak, więc elektryzowanie ciał ma wiele negatywnych skutków wpływającym na życie człowieka i jego otoczenie, ale posiada również pozytywne.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Pozytywny wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka.

Pozytywny wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka....

Fizyka

Refetat pt.:"Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka"

Refetat pt.:"Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka"...

Fizyka

Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka

Z elektryzowaniem ciał spotykamy się na co dzień. Z tym zjawiskiem związane jest chodzenie w butach, w których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących, korzystanie ze sprzętów wykonanych z tworzyw sztucznych, używanie odzieży synt...

Fizyka

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka-referat

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka-referat...

Fizyka

Proszę o zrobienie mi referatu na fizykę pt. "Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka". Proszę też aby nie było ściągnięte i internetu lub czegoś innego , ma być pisane własno"ręcznie"

Proszę o zrobienie mi referatu na fizykę pt. "Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka". Proszę też aby nie było ściągnięte i internetu lub czegoś innego , ma być pisane własno"ręcznie"...