Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka

Z elektryzowaniem ciał spotykamy się na co dzień. Z tym zjawiskiem związane jest chodzenie w butach, w których podeszwy wykonane są z materiałów izolujących, korzystanie ze sprzętów wykonanych z tworzyw sztucznych, używanie odzieży syntetycznej, a także sprzętu audiowizualnego.

Zjawisko elektryzowania ciał często jest przyczyną wielu alergii.

Telewizory i komputery, z których bardzo często korzystamy, emitują promieniowanie jonizujące powietrze. Przebywanie w pomieszczeniu ze zjonizowanym powietrzem jest przyczyną bólów głowy i ogólnego zmęczenia. Nowoczesne monitory komputerów w niewielkim stopniu jonizują powietrze. Starsze modele powinny być wyposażone w ekrany ochronne. Telewizję należy oglądać z bezpiecznej odległości, a po wyłączeniu telewizora wywietrzyć pomieszczenie. Telefony komórkowe zakłócają pracę rozruszników serca. Dlatego osoby z rozrusznikami serca nie powinny przebywać w zasięgu pola magnetycznego wytwarzanego przez telefony komórkowe. Nadmierna ilość jonów dodatnich w powietrzu powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ubytek czerwonych ciałek krwi.

Niektórzy ludzie, odczuwając zmiany w samopoczuciu, potrafią przewidzieć nadchodzącą burzę, zmianę pogody. Przed burzą bowiem człowiek czuje się gorzej, jest rozdrażniony, nie potrafi się skupić. W czasie burzy wzrasta też liczba wypadków i zgonów. Warto zaznaczyć, że istnienie burz jest też pożyteczne. Wyładowaniom elektrycznym w czasie burzy towarzyszy powstawanie w atmosferze ozonu, który chroni przed promieniowanie ultrafioletowym pochodzącym ze Słońca.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Pozytywny wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka.

Pozytywny wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka....

Fizyka

Refetat pt.:"Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka"

Refetat pt.:"Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka"...

Fizyka

Wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka.

Ze zjawiskiem elektryzowania ciał spotykamy się na co dzień. Choćby gdy chodzimy w butach, których podeszwa została wykonana z tworzywa sztucznego np. z gumy, czy kiedy korzystamy ze sprzętów wykonanych również z tworzyw sztucznych, czy na...

Fizyka

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka-referat

Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka-referat...

Fizyka

Proszę o zrobienie mi referatu na fizykę pt. "Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka". Proszę też aby nie było ściągnięte i internetu lub czegoś innego , ma być pisane własno"ręcznie"

Proszę o zrobienie mi referatu na fizykę pt. "Wpływ zjawiska elektryzowania się ciał na życie człowieka". Proszę też aby nie było ściągnięte i internetu lub czegoś innego , ma być pisane własno"ręcznie"...