Branża FMCG - z czym się to je?

Przeglądając oferty pracy w różnych, nowoczesnych portalach ogłoszeniowych, na pewno zauważyłeś obcobrzmiące branże działalności gospodarczej. Jedną z takich branż jest FMCG. Cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem? Otóż, jest to anagram pojęcia anglojęzycznego – Fast Moving Consumer Goods. W tłumaczeniu na język polski, branża FMCG określa wszystkie produkty szybko rotujące w punktach sprzedaży, inaczej dobra szybko zbywalne. Pojęcie branży FMCG najczęściej wykorzystywane jest na gruncie terminologii marketingowej, choć coraz częściej znajdziemy taki opis działalności gospodarczej we wspominanych portalach pracy.

Mianem branży FMCG zwykło się określać wszystkie te firmy, oferujące produkty, które są stosunkowo regularnie kupowane i zaspokajają codzienne potrzeby konsumentów. Jest to sektor dynamicznie się rozwijający, a szybka reakcja na wzrastające oczekiwania i zmieniające się potrzeby konsumentów, jest elementarnym fundamentem utrzymania się firmy na rynku.

Branża FMCG obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim produkty codziennego użytku, do których należy zaliczyć przede wszystkim szeroko pojmowane artykuły spożywcze, także te przeznaczone dla zwierząt, papierosy, piwo, kosmetyki, środki czystości i higieny osobistej, produkty chemii gospodarczej, czy też drobne artykuły gospodarstwa domowego. Najczęściej, produkty te są sprzedawane w super i hipermarketach, które również klasyfikowane są jako podmioty branży FMCG.

Wśród większych firm, należących do FMCG, należy wymienić Grupę Żywiec, Masterfoods, Procter & Gamble, Philip Morris czy Unilever. Jak widać, są to przedsiębiorstwa koncentrujące się albo na produkcji wybranej grupy dóbr, albo szerokiego asortymentu produktów.

Rynek FMCG nie jest łatwym polem prowadzenia działań biznesowych, ponieważ konkurencja jest tu bardzo duża. Z perspektywy klientów, codzienne zakupy są obarczone koniecznością ciągłego podejmowania decyzji, jaki produkt kupić. W Polsce funkcjonuje około 140 tys. sklepów, które oferują klientom produkty spożywcze i chemiczno-kosmetyczne. Konsumenci są zewsząd atakowani przez różnorodne marki produktów. Wartość rynku produktów szybkozbywalnych w Polsce w 2016 roku szacowana była na 255 mld zł, nic więc dziwnego w tym, że przebicie się w nim nowej firmy jest trudne, a nawet graniczy z cudem. Producenci rynku FMCG muszą poznawać konsumenckie przyzwyczajenia i preferencje, które zmieniają się bardzo szybko. W konsekwencji, firmy produkujące artykuły spożywcze i chemiczno-kosmetyczne muszą automatycznie dopasowywać się do zmiennych gustów klientów.

Warto podkreślić, że specyfika rynku FMCG wymusza na firmach zastosowanie zupełnie odmiennego stylu pracy, ponieważ najważniejszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w utrwalone nawyki klientów i przewidywanie nowych potrzeb. Istotne jest w branży FMCG, aby pracować zespołowo. Ważna jest sprawna wymiana informacji, która umożliwia szybką reakcję całego przedsiębiorstwa.

W branży FMCG najlepiej czują się osoby otwarte, które nie boją się podejmowania zupełnie nowych wyzwań i zadań, umiejące działać pod presją czasu. Pracownicy tej branży stawiają na naukę i rozwijanie swojego potencjału. Potrafią wytyczać sobie cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Marketing

Marketing ściąga

Marketing proces społeczny dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to czego potrzebują i chcą,poprzez
kreowanie oferowanie i swobodną wymianę produktów i usług.
Marketing-sztuka kształtowania i zaspokajania klienteli z zyskie...