Czarna Rasa Ludzka

Rasa czarna (negroidalna) jest jedną z trzech ras ludzkich (obok rasy żółtej oraz rasy białej). Rasa ta zamieszkuje obszary suche i gorące.

Rasa Negroidalna dzieli się na negroidów właściwych (tzw. Murzyni) oraz Buszmenów. Rasa ta pierwotnie zamieszkiwała południe Afryki, a w czasach nowożytnych rozprzestrzeniła się na Amerykę północną i południową, gdzie jako niewolnicy byli zmuszani do pracy na plantacjach.

Cechy charakterystyczne rasy Negroidalnej to:
- Bardzo ciemna barwa skóry
- Ciemne kręcone włosy
- Ciemny kolor oczu
- Silnie wysunięta część czaszki (twarz prognatyczna), o słabo rozwiniętej bródce
- Szeroki i krótki nos
- Słabe owłosienie ciała
- Grube i wywinięte wargi.

Rasa ciemna ma taki ciemny kolor skóry, ponieważ ich skóra ma dużą zawartość barwnika zwanego melaniną. Melanina jest produkowana przez specjalne komórki (melanocyty) znajdujące się w skórze. U przedstawicieli rasy czarnej liczba melanocytów znajduje się w bardzo ścisłych skupiskach. Wynika to z adaptacji do silnego słońca nad gorącymi obszarami. Dzięki dużej zawartości melaniny w skórze rasa czarna może żyć w bardzo dużych temperaturach. Kolor oczu i włosów ma także związek z zawartością melaniny w organizmie. Ciemne oczy i włosy są wywołane przez silną pigmentację.

Rasa czarna była dość częstą ofiarą rasizmu. Największe akty rasizmu przeciwko rasie czarnej miały miejsce w RPA (system apartheidu) oraz w USA (Ku Klux Klan). Istnieją także przypadki rasizmu czarnoskórych przeciw białym (np. czarne pantery [1]).

[1] - Partia Czarnych Panter aktywna w latach 60. i 70. XX w. to radykalna amerykańska organizacja polityczna, utworzona w celu ochrony czarnej mniejszości w USA i walcząca o jej prawa.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Rasa ludzka

Rasa ludzka - systematyczna grupa w obrebie gatunku ludzkiego Homo sapiens (czlowiek rozumny), wyrózniona na podstawie zespolu cech dziedzicznych, m.in. barwy skóry, oczu, wlosów, ksztaltu twarzy, sylwetki ciala, cech fizjologicznych i biochemicz...

Biologia

Rasy ludzkie


Rasa ludzka, systematyczna grupa w obrębie gatunku ludzkiego Homo sapiens (człowiek rozumny), wyróżniona na podstawie zespołu cech dziedzicznych, m.in. barwy skóry, oczu, włosów, kształtu twarzy, sylwetki ciała, cech fizjologicznych i...

Prawo

Historia doktryn prawnych ściąga

STAROŻYTNOŚĆ

SOFIŚCI – nie określili jak forma rządów jest dobra – między dem. a aryst.; zlaicyzowali podstaw. pojęcia polit.; państwo to wytwór ludzki, o charakterze doczesnym, nie zaś sił pozaziemskich; Protagoras – rel...

Prawo

Doktryny polityczne.

STAROŻYTNOŚĆ

SOFIŚCI – nie określili jak forma rządów jest dobra – między dem. a aryst.; zlaicyzowali podstaw. pojęcia polit.; państwo to wytwór ludzki, o charakterze doczesnym, nie zaś sił pozaziemskich; Protagoras – rel...

Język polski

Młoda Polska - omówienie epoki

Młoda Polska – tą nazwą odznaczano okres w dziejach kultury przypadający na lata 1890 – 1918. Termin użyty na wzór popularnych w Europie sformułowań dotyczących nowej sztuki np. Młode Niemcy, Młoda Skandynawia, Młoda Francja. Ogłosz...