Dni tygodnia, miesiące, alfabet po Angielsku

Alfabet


A [ej] H [ejcz] O [ou] V [wi]
B [bi] I [ajl P [pj] W [dablju]
C [si] J [dżej] Q [kju] X [eks]
D [di] K [kej] R [ar] Y [łaj]
E [i] L [el] S [es] Z [zi]
F [ef] M [em] T [ti]
G [dżi] N [en] U [ju]

Dni tygodnia


Poniedziałek – Monday
Wtorek – Tuesday
Środa – Wednesday
Czwartek – Thursday
Piątek – Friday
Sobota – Saturday
Niedziela - Sunday

Miesiące


Styczeń – January
Luty – February
Marzec – March
Kwiecień – April
Maj – May
Czerwiec – June
Lipiec – July
Sierpień – August
Wrzesień – September
Październik – October
Listopad – November
Grudzień – December

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Alfabet, liczby, dni tygodnia i miesiące po Angielsku

a [ej] b [bi] c [si] d [di] e [i] f [ef] g [dżi] h [ejcz] i [aj] j [dżej] k [kej] l [el] m [em] n [en] o [oł] p [pi] q [kju] r [ar] s [es] t [ti] u [ju] v [wi] w [dablju] x [eks] y [łaj] z [zed]

1 - one - first
2 - two - second
...