Alfabet, liczby, dni tygodnia i miesiące po Angielsku

a [ej] b [bi] c [si] d [di] e [i] f [ef] g [dżi] h [ejcz] i [aj] j [dżej] k [kej] l [el] m [em] n [en] o [oł] p [pi] q [kju] r [ar] s [es] t [ti] u [ju] v [wi] w [dablju] x [eks] y [łaj] z [zed]

1 - one - first
2 - two - second
3 - three - third
4 - four - fourth
5 - five - fifth
6 - six - sixth
7 - seven - seventh
8 - eight - eight
9 - nine - ninth
10 - ten - tenth
11 - eleven - eleventh
12 - twelve - twelfth
13 - thirteen - thirteenth
14 - fourteen - fourteenth
15 - fifteen - fifteenth
16 - sixteen - sixteenth
17 - seventeen - seventeenth
18 - eighteen - eighteenth
19 - nineteen - nineteenth
20 - twenty – twentieth

Poniedziałek – Monday Piątek – Friday
Wtorek – Tuesday Sobota – Saturday
Środa – Wednesday Niedziela - Sunday
Czwartek – Thursday

Styczeń – January
Luty – February
Marzec – March
Kwiecień – April
Maj – May
Czerwiec – June
Lipiec – July
Sierpień – August
Wrzesień – September
Październik – October
Listopad – November
Grudzień – December

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Alfabet, liczby, dni tygodnia i miesiące po Angielsku

a [ej] b [bi] c [si] d [di] e [i] f [ef] g [dżi] h [ejcz] i [aj] j [dżej] k [kej] l [el] m [em] n [en] o [oł] p [pi] q [kju] r [ar] s [es] t [ti] u [ju] v [wi] w [dablju] x [eks] y [łaj] z [zed]

1 - one - first
2 - two - second
...