Tworzywa sztuczne i włókna

TWORZYWA SZTUCZNE, materiały, których podstawowym składnikiem są naturalne lub syntetyczne polimery; tworzywa sztuczne mogą być otrzymywane z czystego polimeru z kopolimerów lub z mieszanek polimerów.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE TWORZYW SZTUCZNYCH


zależne są od składu i struktury chemicznych średniej masy cząsteczkowej, polimolekularności oraz zawartości substancji małocząsteczkowych. Wspólnymi własnościami tworzyw sztucznych są
- mała gęstość
- złe przewodnictwo cieplne i elektryczne
- znaczna rozszerzalność cieplna
- niezbyt wysoka maksymalna temperatura stosowania
- dobre własności mechaniczne, które jednak wyraźnie pogarszają się w miarę przedłużania czasu działania naprężeń i wzrostu temperatury.

Charakterystyczną własnością chemiczną związków wielkocząsteczkowych jest ich mała reaktywność, a co za tym idzie - duża odporność na działanie czynników chemicznych. Ze wzrostem temperatury odporność chemiczna tworzyw sztucznych z reguły maleje. Rozpuszczalniki powodują często pęcznienie tworzyw.
Większość tworzyw sztucznych jest odporna na działanie wody, niektóre nieco pochłaniają wodę, a tylko nieliczne ulegają rozpuszczeniu.
Tlen powietrza w obecności światła atakuje tylko niektóre tworzywa sztuczne, czemu zapobiega się przez dodanie antyutleniaczy.
Palność tworzyw sztucznych jest zróżnicowana ; od niepalnych do łatwo palnych lecz z reguły mniejsza niż palność monomerów.
Istnieje kilka rodzajów klasyfikacji tworzyw sztucznych nie wyczerpujących całokształtu zagadnienia i nie całkowicie zadowalających, a dokonanych z różnego punktu widzenia.

SKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH


Tworzywa sztuczne są materiałami, w których najistotniejszy składnik stanowią związki wielkocząsteczkowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego.
Oprócz związku wielkocząsteczkowego tworzywo sztuczne zawiera zwykle składniki dodatkowe, które nadają mu korzystne właściwości użytkowe. Składniami tymi mogą być:
• Barwniki
• Pigmenty
• Stabilizatory
• Napełniacze
• Zmiękczacze

TWORZYWA WŁÓKIENNICZE


Pierwszym włóknem, które zapoczątkowało erę materiałów syntetycznych był nylon. Otrzymany został w Ameryce w 1937 roku, a nazwany tak dla upamiętnienia dwóch miast –(New York, London) w których prowadzono intensywne badania nad syntezą związków chemicznych włóknotwórczych.
Duża odporność na ścieranie, rozciąganie, łatwość barwienia- to najważniejsze właściwości tego włókna.

Charakterystyczną właściwością chemiczną tworzyw sztucznych jest ich mała reaktywność i co za tym idzie znaczna odporność na działanie agresywnych substancji chemicznych. Większość tworzyw jest odporna na działanie stężonych, ale zimnych roztworów kwasów i zasad oraz rozpuszczalników organicznych. Zdarzają się jednak wyjątki. Ze wzrostem temperatury odporność termiczna tworzyw sztucznych maleje. Najbardziej odpornym tworzywem jest teflon, polimer zawierający oprócz węgla tylko atomy fluoru.

W temperaturze pokojowej teflon nie reaguje z żadną substancją i nie rozpuszcza się w żadnym rozpuszczalniku. Teflon nie pali się, a mięknie dopiero po ogrzaniu do temperatury 250*C.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Tworzywa sztuczne - opakowania, włókna sztuczne itp. - Referat. Daje NAJ!

Tworzywa sztuczne - opakowania, włókna sztuczne itp. - Referat. Daje NAJ!...

Chemia

Tworzywa sztuczne: nylon, teflon itp.

WYJAŚNIENIE POJĘCIA:
TWORZYWA SZTUCZNE, materiały, których podstawowym składnikiem są naturalne lub syntet. polimery; tworzywa sztuczne mogą być otrzymywane z czystego polimeru (np. poli(metakrylan metylu), polistyren, polietylen), z ko...

Chemia

Tworzywa sztuczne jako substancje wielkocząsteczkowe

Historia rozwoju światowego przemysłu tworzyw sztucznych przypada na lata 1850-1875, kiedy to po raz pierwszy na skalę przemysłową wyprodukowano w USA celuloid. Następnym tworzywem wyprodukowanym w Niemczech w 1897 roku, na skalę również pr...

Chemia

Tworzywa sztuczne

Geneza nazw tworzyw
Tworzywa sztuczne to ogólnie przyjęta nazwa materiałów, których podstawowym składnikiem są substancje wielkocząsteczkowe. Ich dawną nazwą jest masa plastyczna, ale i obecnie stosowany plastik jest nieprawidłowy, ni...

Chemia

Tworzywa sztuczne i syntetyczne - referat

Od co najmniej 60 lat tworzywa sztuczne znajdują coraz większe zastosowanie w różnych dziedzinach techniki i życia codziennego. Stosowane początkowo jako namiastki tradycyjnych i zarazem deficytowych tworzyw wytwarzanych z surowców naturalnyc...