Groteska - definicja

Groteska to szczególna odmiana komizmu przejawiająca się w dziełach literackich, teatralnych, filmowych, plastycznych oraz muzycznych.Świat groteskowego opowiadania, dramatu, filmu czy rysunku jest rzeczywistością niespójną w której mieszaja się elementy sprzeczne,kontrastowe pochodzące z różnych światów. Świat groteskowy to świat paradoksalny,zdeformowany.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

KARTKÓWKA "FERDYDURKE" 1. Charakterystyka Józia (ważne i istotne informacje). 2. Co to jest forma? Definicja i kto komu ją narzuca. 3. Czym jest groteska w utworze i na czym polega (szczegółowe wyjaśnienie). 4. Interpretacja zakończenia ("koniec i bo

KARTKÓWKA "FERDYDURKE" 1. Charakterystyka Józia (ważne i istotne informacje). 2. Co to jest forma? Definicja i kto komu ją narzuca. 3. Czym jest groteska w utworze i na czym polega (szczegółowe wyjaśnienie). 4. Interpretacja zakończenia...

Język polski

Środki stylistyczne i inne wyrażenia językowe-zbiór najpopularniejszych

Zdarza się często, że szukamy definicji jakiegoś pojęcia i jest nam trudno go znaleźć. Ja zebrałam część tych pojęć dotyczących przede wszystkim języka polskiego. Znajdziecie tu wiele środków używanych między innymi przez pisarzy-...

Język polski

Definicje i rodzaje dramatów

Dramat, z greckiego drma – („działanie, akcja”), jeden z trzech głównych (obok liryki i epiki) rodzajów literackich, trakto-wany często jako gatunek sztuki syntetycznej, wielotworzywowej – zarówno literackiej, jak i teatralnej.
Wyk...

Język polski

Ceremonia weselna utrwalona w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach. (konspekt)

I. Literatura podmiotu:
- Sławomir Mrożek, Wesele w Atomicach, Warszawa: Noir sur Blanc, 2003.
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, pod red. o. A. Jankowskiego OSB, ks. L. Stachowiaka i ks...