Sprawdz czy punkty ABC są współliniowe A=(2;6) B=(3;7) C=(4;8)

Sprawdz czy punkty ABC są współliniowe A=(2;6) B=(3;7) C=(4;8)
Odpowiedź

wzór prostej: y=ax+b podstawiamy pkty A i B: {6=2a+b  {7=3a+b      => b=7-3a z układy równań obliczamy a i b 6=2a+7-3a 6-7=-a a=1 b=7-3=4 równanie prostej przechodzącej przez pkty A i B:  y=x+4 sprawdzamy czy pkt C należy do tej prostej: 8=4+4 8=8, należy

[latex]A=(2; 6)\B=(3; 7)\C=(4; 8)[/latex] Współczynnik kierunkowy prostej AB: [latex]a_{AB}=frac{7-6}{3-2}=frac{1}{1}=1[/latex] Współczynnik kierunkowy prostej AC: [latex]a_{AC}=frac{8-6}{4-2}=frac{2}{2}=1[/latex] Współczynniki prostych AB i AC są równe, więc te proste są równoległe. Ale te proste mają wspólny punkt A. Wniosek: - proste AB i AC pokrywają się, czyli: Punkty A, B, C są współliniowe

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Sprawdz czy punkty ABC sa współliniowe jesli A=(-4;-6) B=(-1;2) C=(5;6)

Sprawdz czy punkty ABC sa współliniowe jesli A=(-4;-6) B=(-1;2) C=(5;6)...

Matematyka

sprawdz czy punkty abc są współliniowe jesli; A = (-4,2) B = (8,-2) C = (3,0) jak mozna to prosze o dokładne rozpisanie z góry dziekuje

sprawdz czy punkty abc są współliniowe jesli; A = (-4,2) B = (8,-2) C = (3,0) jak mozna to prosze o dokładne rozpisanie z góry dziekuje...

Matematyka

Sprawdź czy punkty ABC są współliniowe AB=9 AC=6 BC=5 I mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to robić aby sprawdzić czy są współliniowe ?

Sprawdź czy punkty ABC są współliniowe AB=9 AC=6 BC=5 I mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to robić aby sprawdzić czy są współliniowe ?...

Matematyka

sprawdź czy punkty abc są współliniowe, gdy:

sprawdź czy punkty abc są współliniowe, gdy:...

Matematyka

Sprawdź, czy punkty ABC są współliniowe, gdy A=(0,3) B=(5,3) c=(-3,4) Proszę o całe rozwiązanie

Sprawdź, czy punkty ABC są współliniowe, gdy A=(0,3) B=(5,3) c=(-3,4) Proszę o całe rozwiązanie...