Sprawdź, czy punkty ABC są współliniowe, gdy A=(0,3) B=(5,3) c=(-3,4) Proszę o całe rozwiązanie

Sprawdź, czy punkty ABC są współliniowe, gdy A=(0,3) B=(5,3) c=(-3,4) Proszę o całe rozwiązanie
Odpowiedź

Wyznaczam  rownanie prostej AB i sprawdzam, czy wspolrzedne punktu C spelniaja to rownanie. II wspolrzedne A i B sa rowne, zatem funkcja liniowa stała. y=3 II wspolrzedna C, y=4 ≠ 3 ⇒ punkty ABC nie sa współliniowe.

Rozwiązanie w załączniku. Punkty nie są współliniowe. Można też napisać, że punkty leżące na prostej AB muszą mieć drugą współrzędną równą 3. Punkt C nie spełnia tego warunku.

Dodaj swoją odpowiedź