czy król dawid wybudował świątynie

czy król dawid wybudował świątynie
Odpowiedź

Tak. Liczę na naj...

Nie, król dawid był tylko takim"Fake" którym tylko się za to podawał.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Salomona.

Salomon, elomo (? - ok. 930 p.n.e.), król żydowski panujący od ok. 970 p.n.e. Młodszy syn Dawida. Uzyskał tron przed starszym bratem Adoniaszem dzięki wpływowi swej matki Betszeby. Popierany przez proroka Natana i kapłana Sadoka zwyciężył...