wymień trzy czynniki które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe

wymień trzy czynniki które mają wpływ na działanie promieniowania na organizmy żywe
Odpowiedź

1. Rodzaj promieniowania . 2. Natężenie tego promieniowania. 3. Czasu ekspozycji organizmu żywego

Dodaj swoją odpowiedź