Rzeki Europy, proszę o odpowiedź

Rzeki Europy, proszę o odpowiedź
Odpowiedź

estuaria to rozgałęzione lejki to proste rzeki o uj lejkow. uch najcz do mórz otwartych czyli takich dużych łączących się z oceanem ujś. del. wtedy kiedy m. jest zamknięte, oraz jest dużo nagromadzone piasków żwiru i tego mułu rzecznego

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

O ile kilometrów krótsza jest najdłuższa rzeka Europy od najdłuższej rzeki świata ? A.o 3141m B. o 3341 km C.o 2141km D.o 3141km Proszę o rozwiązanie i odpowiedź :)

O ile kilometrów krótsza jest najdłuższa rzeka Europy od najdłuższej rzeki świata ? A.o 3141m B. o 3341 km C.o 2141km D.o 3141km Proszę o rozwiązanie i odpowiedź :)...

Biologia

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne.

1. Na czym polegają trudności metodyczne badań nad różnorodnością biotyczną?
Podstawowy problem polega na tym, że ciągle szukamy bazy danych dokładnie mówiącej o różnorodności bi...

Geografia

I Równowaga ekologiczna w systemie przyrodniczym Ziemi

I Równowaga ekologiczna w systemie przyrodniczym Ziemi

Klęski żywiołowe jako zakłócenia równowagi ekologicznej.

Pytania:
1. Jaka jest przyczyna trzęsień ziemi?
2. Wyjaśnij warunki tworzenia się cyklonów?

Język polski

Opowiadanie fantasy o Średniowieczu.

Król Tauron jest mistrzem eliminowania przeciwników „politycznych” ,metodą ostateczną to znaczy zabijał ludzi, którzy mogliby odebrać mu władzę. Zabił już osiemnaście osób. Są to takie osobistości jak lord Yamiero lub hrabina Kani...