Rozwiąż równanie wielomianowe x^3-3x^2-4x+12=0

Rozwiąż równanie wielomianowe x^3-3x^2-4x+12=0
Odpowiedź

x³-3x²-4x+12=0 x²(x-3) - 4(x-3)=0 (x-3)(x²-4)=0 (x-3)(x-2)(x+2)=0   ⇔   x-3=0  ∨  x-2=0  ∨  x+2=0                                        x=3     ∨  x=2      ∨  x= -2 x ∈ { -2 ; 2 ; 3 } Odp.: rownanie ma trzy pierwiastki : x= -2 ; x=2 ; x=3

[latex]mathrm{x^3-3x^2-4x+12=0} \ \ mathrm{(x^3-3x^2)-(4x-12)=0} \ \ mathrm{x^2(x-3)-4(x-3)=0} \ \ mathrm{(x-3)(x^2-4)=0} \ \ mathrm{(x-3)(x-2)(x+2)=0} \ \ mathrm{x-3=0 vee x-2=0 vee x+2=0} \ \ mathrm{x=3 vee x=2 vee x=-2} \ \ \ mathbf{Rozwiazanie: x in { -2, 2, 3} }[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

1. Rozwiąż równanie wielomianowe. (4-x) (x+5) (2x -3) = 0 2. Rozwiąż równanie. x .. 8 -- = -- 2 .. x

1. Rozwiąż równanie wielomianowe. (4-x) (x+5) (2x -3) = 0 2. Rozwiąż równanie. x .. 8 -- = -- 2 .. x...

Matematyka

1. Oblicz odległość punktu p (-2,3) od prostej k, jeśli x+y-2=0 2. Rozwiąż równanie wielomianowe. (4-x) (x+5) (2x -3) = 0 3. rozwiąż równanie. x     8 -- = -- 2    x

1. Oblicz odległość punktu p (-2,3) od prostej k, jeśli x+y-2=0 2. Rozwiąż równanie wielomianowe. (4-x) (x+5) (2x -3) = 0 3. rozwiąż równanie. x     8 -- = -- 2    x...

Matematyka

1.Rozwiąż równanie wielomianowe a) 6x³-48 = 0 b) 100x⁵- 4x³ = 0 2. Rozwiąż równanie i podaj największy pierwiastek równania a) 25x³ - 200 = 0

1.Rozwiąż równanie wielomianowe a) 6x³-48 = 0 b) 100x⁵- 4x³ = 0 2. Rozwiąż równanie i podaj największy pierwiastek równania a) 25x³ - 200 = 0...

Matematyka

Rozwiąż równanie wielomianowe X4+7=8x2 Haj to zrobić ? Pisze spr z matmy w pon i muszę umieć równania nierówności wielomianowe i inne

Rozwiąż równanie wielomianowe X4+7=8x2 Haj to zrobić ? Pisze spr z matmy w pon i muszę umieć równania nierówności wielomianowe i inne...

Matematyka

1.Rozwiąż równanie wielomianowe: a)[latex] x^{4} +3 x^{2} -14+2 x^{2} =0[/latex] b)[latex] x^{3}-27=(x+3)( x^{2} +9)[/latex] 2.Rozwiąż równania: a)[latex] frac{x+1}{4x} = frac{1}{x-1} [/latex] b)[latex] frac{4x-1}{5x-2} =0[/latex]

1.Rozwiąż równanie wielomianowe: a)[latex] x^{4} +3 x^{2} -14+2 x^{2} =0[/latex] b)[latex] x^{3}-27=(x+3)( x^{2} +9)[/latex] 2.Rozwiąż równania: a)[latex] frac{x+1}{4x} = frac{1}{x-1} [/latex] b)[latex] frac{4x-1}{5x-2} =0[/latex]...

Matematyka

Proszę o pomoc z 2 zadankami: 1.Rozwiąż nierównośc: -3(x-1)(x+5)>0 2.Rozwiąż równanie wielomianowe x^3+2x^2-3x-6=0 Proszę o w miarę możliwości szybką pomoc

Proszę o pomoc z 2 zadankami: 1.Rozwiąż nierównośc: -3(x-1)(x+5)>0 2.Rozwiąż równanie wielomianowe x^3+2x^2-3x-6=0 Proszę o w miarę możliwości szybką pomoc...