jak wyliczyć delte z x2-x/2-1/2 ?

jak wyliczyć delte z x2-x/2-1/2 ?
Odpowiedź

x² - [latex] frac{x}{2} [/latex] - [latex] frac{1}{2} [/latex] = 0 x² - [latex] frac{x}{2} [/latex] - [latex] frac{1}{2} [/latex] = 0 /×2 2x² - x - 1 = 0 Δ = (-1)² - 4×2×(-1) Δ = 1+8 Δ = 9 √Δ = √9 = 3

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Funkcja kwadratowa : Narysuj wykres i podaj wszystkie własności -2x(do kwadratu)+2x-1 oczywiście nie narysujecie mi tu wykresu , ale tak w kliku zdaniach jak to zrobić ? wyliczyć delte , czy wierzchołek ?

Funkcja kwadratowa : Narysuj wykres i podaj wszystkie własności -2x(do kwadratu)+2x-1 oczywiście nie narysujecie mi tu wykresu , ale tak w kliku zdaniach jak to zrobić ? wyliczyć delte , czy wierzchołek ?...