Podaj właściwości kwasów

Podaj właściwości kwasów
Odpowiedź
cep1000

ciecze, bezbarwne (niektore), mają właściwości bielące, reaguje z kwasami, gestość większa od wody :)

kasiuniaa185

kwasy-ciecze,niektóre są bezbarwne,mają właściwości bielące,gęstość większą od wody.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Proszę o odpowiedzi na te pytania. Jeżeli znasz odpowiedź na któreś pytanie, udziel chociaż na jedno. Będę bardzo wdzięczna :) 1.Wyjasnij pojecia : • Kwas • Zasada • Wodorotlenek • Elektrolit • Nieelektrolit • Higroskopijność 2.Podaj wzory sumary

Proszę o odpowiedzi na te pytania. Jeżeli znasz odpowiedź na któreś pytanie, udziel chociaż na jedno. Będę bardzo wdzięczna :) 1.Wyjasnij pojecia : • Kwas • Zasada • Wodorotlenek • Elektrolit • Nieelektrolit • Higroskopij...

Chemia

Pomocy na jutro pilne 1. co to są odorotlenki 2. które wodorotlenki są zasadami 3 .podaj wzoy następujących zasada potasowa zasada wapniowa zasada sodowa 4.na czym polega dysocjacja zasad 5. wymień 3 właściwości zasady sodowej 1 .co to są sol

Pomocy na jutro pilne 1. co to są odorotlenki 2. które wodorotlenki są zasadami 3 .podaj wzoy następujących zasada potasowa zasada wapniowa zasada sodowa 4.na czym polega dysocjacja zasad 5. wymień 3 właściwości zasady sodowej ...

Chemia

Chemia nieorganiczna

01. Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących tlenków: tlenek potasu, tlenek miedzi (II), tlenek azotu (IV), tlenek siarki (VI).

K2O ditlenek potasu, tlenek potasu

CuO tlenek miedzi (II),

NO2 ditlenek azotu, ...

Pedagogika

Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.
Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw p...

Kosmetologia

Biochemia I rok kosemtologii cz. 2

Wiązania chemiczne
1. Scharakteryzuj wiązania chemiczne- kowalencyjne
Są to siły wiążące atomy w cząsteczce wskutek tworzenia przez nie wspólnych par elektronowych, wiązania bardzo silne

2. Jakie znasz rodzaje wiązań nie...