Jakie znaczenie mają enzymy w życiu człowieka (proszę)

Jakie znaczenie mają enzymy w życiu człowieka (proszę)
Odpowiedź

Enzymy uczestniczą w trawieniu pokarmów, oczyszczeniu ciała z produktów odpadowych, w budowie wszelkich tkanek,bez enzymów nie możliwa była by produkcja krwii.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne

KONKURENCJA MIĘDZYGATUNKOWA
TWIERDZENIA

Konkurencja oznacza interakcję dwu organizmów ubiegających się o to samo. W ekologii za konkurencję międzygatunkową uważa się każdą interakcję między dwiema lub większą liczbą po...

Biologia

Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne.

KONKURENCJA MIĘDZYGATUNKOWA

TWIERDZENIA

Konkurencja oznacza interakcję dwu organizmów ubiegających się o to samo. W ekologii za konkurencję międzygatunkową uważa się każdą interakcję między dwiema lub większą liczb...