W jaki sposób rośliny się poruszają ... ???

W jaki sposób rośliny się poruszają ... ???
Odpowiedź

Rośliny poruszają się poprzez  pobudzenie tkanek  przez różne bodźce, np. światło, temperaturę, wodę, substancje chemiczne. Zdolność komórek do reagowania na bodźce to pobudliwość. Ruchem nazywany jest wzrost roślin.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Pasożyty i tryb życia jaki prowadzą

Pasożyt jest to organizm żyjący w ścisłym związku przestrzennym z innym organizmem – żywicielem – na jego koszt i z jego szkodą (powoduje choroby, bądź śmierć). Organizm żywicielski umożliwia pasożytowi zarówno pobieranie pokarmu...

Biologia

Wyjaśnij, analizując budowę komórki zwierzęcej, w jaki sposób przystosowana jest ona do pełnienia podstawowych procesów życiowych.

Komórka to podstawowy element strukturalny i czynnościowy każdego organizmu, zdolny do spełniania różnych funkcji życiowych tzn. oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość komórek i ich kształt są bardzo różne i zależą ...

Biologia

Cytologia

1. SKŁAD CHEMICZNY KOMÓRKI
W skład organizmów żywych wchodzą pierwiastki (makro-, mikro- i ultraelementy), które budują związki nieorganiczne (woda i sole mineralne) oraz związki organiczne (cukrowce, tłuszczowce, białka i kwasy nuk...

Biologia

Ewolucja roślin

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony.
Najwczęśniejszymi formami roślinnymi były o...

Geografia

I Równowaga ekologiczna w systemie przyrodniczym Ziemi

I Równowaga ekologiczna w systemie przyrodniczym Ziemi

Klęski żywiołowe jako zakłócenia równowagi ekologicznej.

Pytania:
1. Jaka jest przyczyna trzęsień ziemi?
2. Wyjaśnij warunki tworzenia się cyklonów?

Historia

Starożytny Egipt.

TALES
Pierwszym zagadnieniem filozoficznym była kwestia powstania i natury świata.
"Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa"
Powstanie przyrody kojarzył Tales z narodzinami, wnioskując na podstawie obse...