Jakie są przyczyny cierpienia Hioba?

Jakie są przyczyny cierpienia Hioba?
Odpowiedź

Przyczyną cierpień Hioba było to że Szatan uważał iż on wielbi Boga za to że go obsypał bogactwem miłosierdziem dziećmi i dobrocią . Bóg chciał udowodnić szatanowi że to nie prawda i zabral całe szczeście Hiobowi i musiał jeszcze raz do wszystkiego sam dąrzyć .

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cierpienie Niezawinione - jakie postawy przyjmują wobec niego ludzie - "Księga Hioba".

Jakie postawy przyjmują ludzie wobec cierpienia niezawinionego ?

Cierpienie jest uczuciem od zawsze związanym z człowiekiem tak jak miłość strach lub zazdrość - jest nieodzownym elementem naszego zycia. Na ścieżce życia napotyk...

Język polski

Człowiek wobec cierpienia

Człowiek wobec cierpienia, porównaj sposób ukazania tego motywu w Trenie XVII oraz w Biblijnej księdze Hioba

Gdy człowieka spotyka nieszczęście,przychodzi czas na refleksję. Uświadamiamy sobie naszą słabość,kruchość istnienia...

Język polski

“Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła.” (Leopold Staff) Twoje rozważania o istocie cierpienia w różnych tekstach kultury.

Niektórzy wierzą, że twarz człowieka jest odzwierciedleniem jego duszy. Podobno czas, tak jak mróz w zimowy dzień na szybach, maluje na niej przeszłe dni i naznacza wszelkie emocje i uczucia, jakie nami władają najczęściej. I zgadzam się...

Język polski

Materiały do starej matury. Język Polski. Część 2

6. cierpienie
Cierpienie uszlachetnia- głoszą niektórzy, ale cierpienie łamie człowieka i upokarza, jak twierdzą inni. Jest ono nieodłącznym składnikiem naszej egzystencji.
Być może dzięki cierpieniu zdobywamy nowe doświadcze...

Język polski

Cierpienie i jego sens. Rozważ temat w oparciu o wybrane utwory literackie.

I. BIBLIOGRAFIA

Literatura podmiotu:

1) Herling-Grudziński G., Inny świat, Warszawa 2005
2) Mickiewicz A., Dziady, Wrocław 1984
3)Nałkowska Z., Medaliony, Warszawa 1970
4) Parandowski J., Mitologia, Londyn 1992, s....