Historia zamku Horeszków - z dzieła pt. "Pan Tadeusz".

Zamek Horeszków to budowla, która leży tuz przy majątku Sopliców. Dawniej odbywały się tam uczty, zabawy, polowania i było tam centrum życia politycznego. Właścicielem zamku był stolnik Horeszko, który lubił gości i życie towarzyskie "Pan godził spory włościan, lub w dobrym humorze gościom różne historyje prawił..." Właściciel zamku interesował się sytuacją polityczną kraju i regionu w którym mieszkał, w zwiąsku z tym jego spotkania towarzyskie miały charakter polityczny.
Stolnik przyjaźnił się z Jackiem Soplicą, często gościł go w pałacu, zwłaszcza w okresie sejmików. W zamku Horeszków zamieszkała córka Stolnika-Ewa. Jacek i Ewa darzyli się głębokim uczuciem. Soplica coraz częściej jeździł do zamku nieproszony, co zaczęło niepokoić właściciela zamku. Gdy Jacek chciał się oświadczyć Ewie, to w tym samym czasie podanu mu czarną polewkę.
Pewnego razu Stolnik zwołał szlachtę, aby pomóc konfederatom wówczas moskale napadli na zamek. Po bitwie Horeszko wyszedł na ganek przed swój dom, wtedy został zastrzelony przez Jacka Soplicę. Na pomoc przyszedł im Parfinowicz. Klucznik Horeszków zauważył zabójcę i próbował go zabic, lecz nie zdołał. Gerwazy pomścił swego pana zabijając, gnębiąc i prześladując rodzinę Sopliców.
Udało mu się pomścić Stolnika, jednak jeden z rodu nadal dycha "Rodzoniutki braciszek owego wąsala, żyje dotąd i z swoich bogactw się przechwala..."

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Historia zamku Horeszków - z dzieła pt. "Pan Tadeusz".

Zamek Horeszków to budowla, która leży tuz przy majątku Sopliców. Dawniej odbywały się tam uczty, zabawy, polowania i było tam centrum życia politycznego. Właścicielem zamku był stolnik Horeszko, który lubił gości i życie towarzyskie...

Język polski

"Pan Tadeusz" - opracowanie.

Ważniejsze terminy

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraeli-ci. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filozofii Stanisława Pieroga mesjanizm j...

Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie.

PAN TADEUSZ" - A.Mickiewicz: "Pan Tadeusz" czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. - A. Mickiewicz
Akcja utworu rozgrywa się na Litwie w latach 1811-1812, czyli w cza...

Język polski

"Pan Tadeusz" - recenzja filmu.

Pan Tadeusz, którz tej lektury nie czytał?
Każdy Polak ją w swym sercu zawsze nosi.
Chciał żyć, iść śladami Tadeusza czy Zosi
Nie tylko ze względu jaką rolę odgrywał
Ten utwór w dawnych Miczkiewiczowskich latach,
L...

Język polski

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812

• Mickiewicz Adam •
• Paryż • 1834 •

Na akcję poematu składaja się trzy wątki: rodowy (spór Sędziego z Hrabią, potomkiem Horeszków, o zamek), romansowy (miłość
Tadeusza i Zosi; przypadkowy romans bohatera z Te...

Język polski

Charakterystyka romantyzmu

Preromantyzm - ruchy zapowiadające romantyzm

Sturm und Drank - Okres burzy i naporu w Niemczech, bunt, na ten okres przyada twórczość Goethego i Schillera.

Poezja jezior i grobów - wywodzi się z niej romantyzm, rozwinęła si...