Streszczenie Ewangelii św. Łukasza

Św. Łukasz rozpoczyna Ewangelię od opisu zapowiedzi narodzenia syna Elżbiety i Zachariasza oraz zwiastowania Maryi przez archanioła Gabriela. Zaraz potem następuje relacja z narodzenia Jana, podczas którego Zachariasz odzyskuje zdolność mówienia (odebraną mu uprzednio przez Gabriela). Następnie czytamy o narodzeniu Jezusa i jego okolicznościach (jedyny tak dokładny opis w Biblii), obrzezaniu, a także o ofiarowaniu Syna Bożego w świątyni, podczas którego nastąpiło również spotkanie ze starcem Symeonem. Potem Święta Rodzina wróciła do Nazaretu. Dwanaście lat później zdarzyła się sytuacja, kiedy rodzice* Jezusa przez nieuwagę zostawili Go w Jerozolimie. Kiedy później znaleźli chłopca w świątyni, On powiedział im, że przecież powinni wiedzieć, iż dąży do przebywania w domu swego Ojca.
Następny rozdział traktuje o przygotowaniu Jezusa do działalności. Czytamy tu o chrzcie Pana w Jordanie oraz o uwięzieniu i straceniu Jana Chrzciciela. Zapoznajemy się również z rodowodem Jezusa oraz z opisem kuszenia Go przez Szatana na pustyni.
Kolejny rozdział mówi o działalności Jezusa w Galilei. Czytamy o Jego pierwszym wystąpieniu w synagodze, uzdrowieniu opętanego, trędowatego oraz teściowej Szymona, a także o nauczaniu z łodzi i zapewnieniu rybakom udanego połowu. Później nastąpił pierwszy zatarg z faryzeuszami ? gdy Jezus uzdrawiał paralityka, odpuścił mu jego grzechy, co zostało przez nich uznane za bluźnierstwo. Kolejne sprzeczki z uczonymi w Piśmie wynikały podczas kolacji z Lewim i innymi celnikami, podczas spaceru po polu w szabat, kiedy to uczniowie zjadali kłosy oraz przy uzdrowieniu chorego (również w szabat). Potem Jezus spośród wszystkich uczniów wybrał dwunastu, których odtąd nazywał apostołami, a następnie wygłosił błogosławieństwa i przekleństwa oraz przykazał miłować nieprzyjaciół. Zalecił również powściągliwość w sądzeniu, potępił obłudę i opowiedział przypowieści o dwóch niewidomych oraz o drzewie i owocach. Następnie uzdrowił sługę setnika w Kafarnaum, wskrzesił młodzieńca z Nain i wygłosił świadectwo o Janie Chrzcicielu oraz o współczesnych mu ludziach. Później nastąpiło nawrócenie grzesznicy oraz wygłoszenie przypowieści o siewcy. Pewnego dnia, gdy płynęli z apostołami po Morzu Tyberiadzkim , Jezus dokonał cudu ? uciszył szalejącą po jeziorze burzę. W kraju Gergezeńczyków uzdrowił kolejnego opętanego, kobietę cierpiącą na krwotok i córkę Jaira. Potem dał apostołom władzę nad złymi duchami i moc leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże (tzw. ?Pierwsze wysłanie?). Gdy wrócili, razem z Nim udali się do Betsaidy, gdzie nastąpiło pierwsze rozmnożenie chleba, a także wyznanie Piotra, w którym powiedział Chrystusowi, że uważa go za Mesjasza. Potem Jezus po raz pierwszy zapowiedział swoją mękę. W osiem dni po tym wydarzeniu Piotr, Jan i Jakub byli świadkami przemienienia Jezusa i Jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Następnego dnia Chrystus uzdrowił epileptyka, zapowiedział swoją mękę po raz drugi oraz rozsądził spór apostołów o to, który z nich jest największy.
Ten rozdział opowiada o podróży Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczęła się ona od nieprzyjemnego doświadczenia niegościnności Samarytan wobec Żydów zmierzających w stronę Jerozolimy. Potem wysłał siedemdziesięciu dwóch uczniów, aby zapowiedzieli jego przybycie w każdym miasteczku, które zamierzał odwiedzić. Gdy wrócili, nastąpiło objawienie Ojca i Syna, a później Jezus pouczył faryzeusza, że, aby osiągnąć życie wieczne, musi miłować bliźniego. Następnie opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, odwiedził siostry Martę i Marię, zalecił uczniom wytrwałość w modlitwie. Gdy raz uzdrowił niemego, spotkał się z zarzutami, że zrobił to z pomocą Szatana, jednak szybko je odparł. Potem potępił faryzeuszy za ich obłudę i chciwość i przestrzegł przed tymi cechami lud. Potem Jezus powiedział uczniom, aby nie troszczyli się o dobra doczesne, tylko o miejsce w Królestwie Niebieskim, zalecił im gotowość na przyjście Pana oraz opowiedział przypowieści: o słudze wiernym i niewiernym, o nieurodzajnym drzewie figowym, a także o ziarnku gorczycy i zaczynie. Gdy kontynuował swoją podróż do Jerozolimy, odpowiedział komuś na pytanie, kto będzie zbawiony, a na wieść o tym, że Herod chce go zabić, odpowiedział, że ma z tym poczekać na Jego dotarcie do Jerozolimy. Potem po raz kolejny uzdrowił kogoś w szabat, czym oczywiście znowu naraził się uczonym w Piśmie. Następnie nauczał o skromności, obowiązkach jego uczniów i opowiedział przypowieści o uczcie, o zaginionej owcy, o zgubionej drachmie, o synu marnotrawnym i o obrotnym rządcy. Pouczył również uczniów o tym, jak robić dobry użytek z pieniądza (czym znów zrobił na złość chciwym faryzeuszom) oraz opowiedział przypowieść o bogaczu i żebraku. Następnie nakazał apostołom przebaczać i służyć z pokorą. Zmierzając dalej do Jerozolimy, spotkał dziesięciu trędowatych. Uzdrowił wszystkich, jednak tylko jeden z nich przyszedł mu podziękować. Później pouczył uczniów o Dniu Syna Człowieczego, o mocy wytrwałej modlitwy, o nagrodzie za dobrowolne ubóstwo oraz o niebezpieczeństwie bogactwa, a także opowiedział im przypowieść o faryzeuszu i celniku. Potem zapowiedział swoją mękę po raz trzeci. Pod Jerychem uzdrowił niewidomego, a w mieście odwiedził Zacheusza i opowiedział przypowieść o minach (wg. innych ewangelii - o talentach). Do Jerozolimy wjechał uroczyście, a potem zapowiedział upadek miasta i wygonił przekupniów ze świątyni, gdzie potem nauczał. Faryzeusze kilka razy starali się Go podpuścić, aby powiedział coś, za co mogą Go wydać namiestnikowi, jednak ani razu się im nie udało. Następnie Chrystus zapowiedział zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej i prześladowania uczniów oraz znaki, które będą zwiastować Jego powtórne przyjście.
Kolejny rozdział mówi o męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Arcykapłani i faryzeusze zastanawiali się, jak Go zabić, w końcu dogadali się z Judaszem Iskariotą, że ten, za zapłatą, im Go wyda. Następnie, podczas Ostatniej Paschy (lub Ostatniej Wieczerzy) Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, powiedział, że któryś z uczniów Go zdradzi, po raz kolejny rozsądził spór o to, który z apostołów jest największy oraz zapowiedział, że Piotr trzy razy się go wyprze. Potem udał się do Ogrójca i modlił się do swego Ojca. Wtedy przyszli arcykapłani, pojmali Go i zaprowadzili do Kajfasza. Potem Piotr, wedle zapowiedzi Jezusa, trzy razy się Go wyparł, podczas gdy samego Chrystusa wyszydzali ludzie, którzy go pilnowali. Potem Mesjasz stanął przed prefektem Judei Poncjuszem Piłatem, ten odesłał Go do króla Heroda II Wielkiego, jednak ten znów odesłał Jezusa do Piłata, który, skazał Go na chłostę. Jednak ludowi to nie wystarczyło i w końcu Piłat, nagabywany przez tłum, zgodził się ukrzyżować Chrystusa. Dalej mamy do czynienia z opisem drogi krzyżowej, samego ukrzyżowania, a także rozmowy Mesjasza z jednym z wiszących razem z Nim przestępców, w której pada obietnica życia wiecznego dla tego drugiego. Po śmierci Jezusa Jego pogrzebem zajął się Józef z Arymatei. W pierwszy dzień tygodnia Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba poszły do grobu Pana, by nasmarować Jego ciało wonnymi olejkami, jednak grób był pusty. Kobiety powiedziały o tym Piotrowi, który zaraz pobiegł sprawdzić, czy to prawda. Okazało się, że tak. W tym samym czasie po drodze do Emaus, Jezus objawił się dwóm uczniom, czym udowodnił, że naprawdę zmartwychwstał. Po udzieleniu apostołom ostatnich pouczeń ?rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba?. Apostołowie udali się wtedy do Jerozolimy, żeby głosić Słowo Boże.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

streszczenie ewangelii św Łukasza 12,16-21

streszczenie ewangelii św Łukasza 12,16-21...

Religia

Proszę o streszczenie ewangelii św.Łukasza rozdział 10 wiersz od 20-37

Proszę o streszczenie ewangelii św.Łukasza rozdział 10 wiersz od 20-37...

Religia

Streszczenie ewangelii św. Łukasza (rozdział 1-8) chodzi mi o najważniejsze fakty itd.

Streszczenie ewangelii św. Łukasza (rozdział 1-8) chodzi mi o najważniejsze fakty itd....

Religia

Proszę o streszczenie ewangelii św Łukasza. Pilne, na poniedziałek !!!  

Proszę o streszczenie ewangelii św Łukasza. Pilne, na poniedziałek !!!  ...

Religia

streszczenie ewangelii Sw Łukasza 9 43-45 to jest 2 zapowiedz meki

streszczenie ewangelii Sw Łukasza 9 43-45 to jest 2 zapowiedz meki...

Religia

streszczenie ewangelii św. Łukasza z niedzieli 12.09.2010

streszczenie ewangelii św. Łukasza z niedzieli 12.09.2010...