Rodzaje i gatunki literackie

EPIKA
świat przedstawiony epiki zawiera wszystkie zdarzenia i elementy rzeczywistości odnoszące się do bohaterów utworów, narracja to wypowiedź narratora, może być trzecioosobowa (narrator poza światem przedstawionym) lub pierwszoosobowa (narrator jest częścią świata przedstawionego), o świecie przedstawionym w utworze opowiada narrator, czyli fikcyjna osoba.

Gatunki epickie:
- nowela
- opowiadanie
- powieść
- anegdota
- bajka
- epopeja
- legenda

LIRYKA
świat przedstawiony wyłania się z monologu lirycznego, jest to świat wewnętrznych przeżyć, uczuć i refleksji, monolog liryczny to samodzielna wypowiedź podmiotu lirycznego podmiot liryczny (inaczej "ja" liryczne) to osoba fikcyjna wypowiadająca swoje przeżycia i doznania, nadawca monologu wewnętrznego.

Gatunki liryczne:
= elegia
- fraszka
- hymn
- oda
- pieśń
- sonet
- tren

DRAMAT
świat przedstawiony tworzą bohaterowie swoimi wypowiedziami i działaniami, głównym składnikiem tego świata jest akcja
dialog jest obok monologu podstawową formą wypowiedzi w utworze dramatycznym, monolog jest dłuższą wypowiedzią jednej postaci,
ograniczona rola podmiotu literackiego, bohaterowie wypowiadają się w sposób bezpośredni, brak pośrednika między autorem a odbiorcą.

Gatunki dramatyczne:
- dramat właściwy
- komedia
- tragedia

Gatunki mieszane to gatunki te łączą cechy różnych rodzajów literackich:
- ballada
- dramat romantyczny
- satyra
- poemat dygresyjny
- poemat heroikomiczny
- powieść poetycka

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Środki stylistyczne oraz rodzaje i gatunki literackie

Środki stylistyczne
Fonetyczne - Aliteracja (Rozpoczęcie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami), Onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy, np. puk, puk), Eufonia (Przyjemne, harmonijne brzmienie głosek), Instrumentacja gło...

Język polski

Rodzaje i gatunki literackie w literaturze II połowy XVII wieku.

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źródła, czemu zawdzięczają swą popularność?

W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, które nadawały się do celów dydaktyczn...

Język polski

1.Podstawowe pojęcia literackie: rodzaje i Gatunki literackie, środki stylistyczne

1.Podstawowe pojęcia literackie: rodzaje i Gatunki literackie, środki stylistyczne...

Język polski

Wymień rodzaje i gatunki literackie. Tak żebym wiedział, które to rodzaj, a które to gatunki. Jakoś przejrzyście.

Wymień rodzaje i gatunki literackie. Tak żebym wiedział, które to rodzaj, a które to gatunki. Jakoś przejrzyście....

Język polski

Rodzaje i gatunki literackie Oświecenia.

Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

Oświecenie w Polsce trwa od połowy XVII wieku do pierwszych dziesięcioleci wieku XIX. Nazw...

Język polski

Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie...