Kolejność państw europejskich pod względem wielkości powierzchni. ( pierwsze 10 )

Kolejność państw europejskich pod względem wielkości powierzchni. ( pierwsze 10 )
Odpowiedź

1. Rosja -  17 075 400 km^2 2. Kazachstan - 2 724 900 km^2 3. Turcja - 780 580 km^2 4. Francja - 675 417 km^2 5. Ukraina - 603 700 km^2 6. Hiszpania 504 645 km^2 7. Szwecja 449 964 km^2 8. Niemcy 357 114 km^2 9. Filandia 338 145 km^2 10. Norwegia 324 220 km^2  

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Rolnictwo na ziemiach polskich

Rolnictwo i przemysła na ziemiach polskich"Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowle zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów.

Głównym c...

Geografia

Rolnictwo i przemysł na ziemiach polskich.

Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów gospodarki. obejmuje uprawę roślin i hodowle zwierząt domowych oraz wstępną obróbkę uzyskiwanych wytworów.
Głównym celem rolnictwa jest dostarczanie ludności pożywienia w postaci prod...

Geografia

Rolnictwo w Polsce

Podstawowe funkcje rolnictwa w Polsce: Rolnictwo jest działalnością gosp. człowieka, mającą na celu wyprodukowanie żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia lub surowców do jego przetworzenia. Środkami realizującymi te cele są ...