oblicz długośc boku kwadratu o przekątnej: a) 6 b)1/2

oblicz długośc boku kwadratu o przekątnej: a) 6 b)1/2
Odpowiedź

d=6 d=a√2 6=a√2/:√2 a=6/√2*√2/√2=6√2/2=3√2   d=0,5 d=a√2 0,5=a√2/:√2 a=0,5/√2*√2/√2=0,5√2/2=0,25√2 czyli w ułamku ¼√2     liczę na naj ;d

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Pomocy !  wysokość trójkąta równobocznego jest równa  przekątnej kwadratu o boku 4√2cm. oblicz długośc boku tego trójkąta POMOCY DAJE NAJ

Pomocy !  wysokość trójkąta równobocznego jest równa  przekątnej kwadratu o boku 4√2cm. oblicz długośc boku tego trójkąta POMOCY DAJE NAJ...

Matematyka

1.reszta z dzielenia trzech liczb naturalnych przez 6 jest równa 4. uzasadnij, że suma kwadratów tych liczb jest podzielna przez 12. 2. wiadomo,że 21% dodatniej liczby a jest równe 12% liczby b. która z tych liczb jest większa i o ile %? 3. suma długośc

1.reszta z dzielenia trzech liczb naturalnych przez 6 jest równa 4. uzasadnij, że suma kwadratów tych liczb jest podzielna przez 12. 2. wiadomo,że 21% dodatniej liczby a jest równe 12% liczby b. która z tych liczb jest większa i o ile %? 3....