Wielościany

Załącznik Wielościany

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

Kto doda mi zdjęcia w załaczniuku które przypominają: -wielościany gwiazdziste -wielościany półforemne -wielościany foremne  

Kto doda mi zdjęcia w załaczniuku które przypominają: -wielościany gwiazdziste -wielościany półforemne -wielościany foremne  ...

Matematyka

W ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 10cm i krawędzi bocznej 13cm wpisano kulę. Przez punkty styczności kuli ze ścianami bocznymi poprowadzono płaszczyznę, która dzieli ostrosłup na dwa wielościany. Jakim procentem objętości powstałego o

W ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 10cm i krawędzi bocznej 13cm wpisano kulę. Przez punkty styczności kuli ze ścianami bocznymi poprowadzono płaszczyznę, która dzieli ostrosłup na dwa wielościany. Jakim procentem obj...

Matematyka

WIELOŚCIANY TECHNIKUM Błagam o pomoc. Zadania potrzebne na dzisiaj na 8 !!! 1. Wyznacz Pc sześcianu o objętości 64 cm3 *centymetry sześcienne* 2. Oblicz Pc i V graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości równej 20 cm i krawędzi podstawy równej

WIELOŚCIANY TECHNIKUM Błagam o pomoc. Zadania potrzebne na dzisiaj na 8 !!! 1. Wyznacz Pc sześcianu o objętości 64 cm3 *centymetry sześcienne* 2. Oblicz Pc i V graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości równej 20 cm i krawęd...

Matematyka

WIELOŚCIANY - 3 GIMNAZJUM Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy wynosi 10cm, a wysokość jest o 5 cm dłuższa od krawędzi podstawy.

WIELOŚCIANY - 3 GIMNAZJUM Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź podstawy wynosi 10cm, a wysokość jest o 5 cm dłuższa od krawędzi podstawy....

Matematyka

Przekrój czworościanu foremnego płaszczyzną rownoległą do podstwawy jest trójkątem równobocznym, jakie inne wielokąty mogą być przektojem tego wielościany?  Daje Naj za 3 pierwsze

Przekrój czworościanu foremnego płaszczyzną rownoległą do podstwawy jest trójkątem równobocznym, jakie inne wielokąty mogą być przektojem tego wielościany?  Daje Naj za 3 pierwsze...