Negatywny wpływ chemii na organizm człowieka i jego środowisko naturalne

Negatywny wpływ chemii na organizm człowieka i jego środowisko naturalne
Odpowiedź

Ludzie odkryli pierwiastki chemiczne promieniotwórcze i chcieli nad nimi zapanować. Gdy jakiś pierwiastek promieniotwórczy wybuchnie obok człowieka-natychmiastowa śmierć, a gdy wybuchnie w terenie roślinnym wszystkie rośliny zmarnieją.Spalanie węgla tworzy dziurę ozonową i zanieczyszcza środowisko

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka.

Wpływu przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych działań, które są podejmowane dla produkcji energii. Z produkcją tą wiążą się bowiem bezpośrednio takie prace jak pozyskiwanie zas...

Chemia

Zanieczyszczenia powietrza

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Tlenki węgla, azotu, lotne węglowodany i inne zanieczyszczenia powietrza
1. Tlenki azotu
2. Dwutlenek siarki
3. Tlenek węgla.
4. Wielopierścieniowe węglowodany aromatyczne (WWA)
5. Związ...

Chemia

Czysta woda zdrowia doda czyli co w wodzie pływa

1. Budowa cząsteczki wody
2. Własności i skład chemiczny wody
3. Znaczenie wody w organizmie
4. Woda jako rozpuszczalnik
5. Trzy stany skupienia
6. Woda w przyrodzie
7. Woda, – do czego jest nam potrzebna?
8. Klasy ...