Wymień sąsiadów III RP

Wymień sąsiadów III RP
Odpowiedź

Sąsiedzi III RP: -Niemcy -Czechy -Słowacja -Ukraina -Białoruś -Litwa -Rosja(Obwód Kaliningradzki)   licze na naj ;d

zachód: niemcy wschód: rosja, ukraina, białoruś, litwa południe: czechy, slowacja

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Sprawdzian z wiedzy o Antycznej Grecji.

Sprawdzian z wiedzy o Antycznej Grecji (rozdział II podręcznika Nowej Ery)

1. Jak pierwsi Grecy nazywali siebie i swoją ojczyznę?
Swoją ojczyznę nazywali Helladą, a siebie Hellenami.

2. Kiedy Helleni przybyli do Grecji?...

Administracja

Psychologia zagadnienia

1. Jaki wpływ na funkcjonowanie społeczne ma konformizm
Konformizm jest jednym z najlepiej zbadanych zjawisk społecznych, definiowanym jako zmiana w zachowaniu spowodowana rzeczywistym lub wyimaginowanym wpływem innych ludzi. Najbardziej spe...