Co zmieniło się w Niemczech pod rządami Hitlera?

Co zmieniło się w Niemczech pod rządami Hitlera?
Odpowiedź

Adolf Hitler wzywał do rozprawienia się z komunistami i Żydami. Zapowiadał również odrzucenie traktatu wersalskiego , który uważał za przyczynę wszystkich niepowodzeń i problemów Niemiec.Przede wszystkim jednak Hitler obiecywał rozwiązanie problemu bezrobocia m które podczas wielkiego kryzysu gospodarczego dotknęło wielu mieszkańców. Niemcy miały znowu stać się potężne , odzyskać utracone ziemie na wschodzie , dokonać podbojów większych nić kiedykolwiek i zapewnić dostatnie życie obywatelom . Znaczna część niemieckiego społeczeństwa poparła NSDAP , wierząc obietnicom tej partii , mówiącym o zbudowaniu potężnego państwa. DZięki temu ugupowanie Hitlra wygrało w 1932roku wybory . POd koniec stycznia 1933roku Adolf Hitler objął funkcję kanclerza . Niedługo po przejęciu władzy hitlerowcy znacznie ograniczyli pozostałe partie polityczne. JEdyną legalnie działającą partią w Niemczech była odtąd NSDAP . Część jej przeciwników politycznych wyemigrowała , a pozostałych uwięziono w obozach koncentracyjnych . Wkrótce i III Rzeszy rozpoczęły się prześladowania obywateli narodowości Żydowskiej . Początkowo niszczono i rabowano należący do nich majątek . Z czasem zakazano i sprawowania urzędów państwowych orazy wykonywania odpowiedzialnych zawodów , np lekarza czy prawnika . Zabroniono także zawierania małżeństw , w których jedna osoba byłaby narodowości niemieckiej , a druga żydowskiej . W tej sytuacji znaczna część niemieckich Żydów zdecydowała się porzucić swój majątek i wyjechać z Niemiec. CI, którzy pozostali , z czasem zostali uwięzieni w obozach koncentracyjnych . Faszyści przejęli kontrolę nad całym niemieckim społeczeństwem . Młodzieć , robotników , a nawet godpodynie domowe przymusowe zrzeszano w faszystowskich organicacjach . Tajna policja nadzorowała wszystkie dziedziny życia obywateli . W ten sposób w Niemczech obudowano państwo totalitarne . HItlerowcy po dojściu do władzy spełnili jedną ze swoich głównych obietnic - podjeli walkę z bezrobociem.Dzięki rozwojowi zbrojeń na ogromną skalę i rozbudowie armii pracę znalazło wielu bezrobotnych . Dlatego rzędy NSDAP cieszyły się znacznym poparciem społeczeństwa.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Niemcy w okresie międzywojennym

Hitleryzm-doktryna społeczno- polityczna partii hitlerowskiej, niemiecka odmiana faszyzmu, wyróżniająca się m.in. bezwzględnym terrorem, rasizmem i polityką zmierzającą do zbrojnego podboju świata: doprowadziła w okresie II wojny światow...

Historia

Niemcy w okresie międzywojennym.

Hitleryzm-doktryna społeczno- polityczna partii hitlerowskiej, niemiecka odmiana faszyzmu, wyróżniająca się m.in. bezwzględnym terrorem, rasizmem i polityką zmierzającą do zbrojnego podboju świata: doprowadziła w okresie II wojny światow...

Historia

Dwie okupacje - polityka Niemiec i ZSRR wobec społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowejNiemcy i ZSRR - państwa, które zdawałoby się różni wszystko. Jednakże były to również państwa, które łączył jeden cel, a mianowicie oba te narody chciały jak najwięcej skorzystać na Polsce. Postanowiły połączyć siły...

Historia

Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

W swojej pracy pragnę omówić przyczyny wybuchu największej wojny w dziejach ludzkości oraz jej skutki. Postaram się przynajmniej pokrótce przedstawić najbardziej istotne wydarzenia.
Na to nieszczęście jakim była II Wielka Wojna zło...

Historia

EWOLUCJA USTROJU II RZECZYPOSPOLITEJ

Prowizorium ustrojowe – ustrój stworzony przez dekret z 22 XI 1918 o Najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej i Małą Konstytucję z 20 II 1919 r.

Okres dwudziestolecia międzywojennego był bardzo ważny z punktu widzen...