Średniowiecze -Granice chronologiczne -Teocentryzm -Scholastyka -Styl romański i gotycki w sztuce

Średniowiecze -Granice chronologiczne -Teocentryzm -Scholastyka -Styl romański i gotycki w sztuce
Odpowiedź

Granice chronologiczne - V wiek- XV w. ( 476-1492) Teocentryzm - przyporządkowanie wszystkich spraw bogu jako jedyna i najważniejsza wartość . Scholastyka - metoda nauczania polegająca na rozmownym dochodzeniu uwczesnych twierdzeń . Styl Romański - podstawowym budulcem był kamień . Budowle miały formę brył gramatycznych , najczęściej walców i stożków. Styl Gotycki - dominował w późnym Średniowieczu .popularnym materiałem była czerwona cegła . Sklepienie budowli miały charakter krzyżowo- żebrowy. Szczedgólną role odgrywały światła przeniokające przez witraże nadawały wszechobecność Boga . wzorowym przykładem budynku były katedry .   mogą być małe pomyłki w pisaniu . a tak to napewno jest dobrze . Pozdrawiam :)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Średniowiecze.

ŚREDNIOWIECZE

I. Kultura średniowiecza.

1. Ramy chronologiczne:
a) Europa (V-XVw.) upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (476r.), zdobycie Konstantynopola przez Turków (1453r.)
faza wczesna (V-Xw)
faza dojrzała (XI-...