Geografia, kto pomoże ?

Geografia, kto pomoże ?
Odpowiedź
monisienka

1- kobiety żyją dłużj - kobet w starszym wieku jest więcej   2 a-f b-p c-p d-p   zmniejszył się,zwiększył si, starzeniu się, niski, wydłużający się

kratka

5. przeciętna długość trwania życia zwiększa się     kobiety żyją dłużej niż mężczyźni   6. F P P P   7. należy podkreślić zmniejszył się zwiększył się starzeniu się niski wydłużający się

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Ocena rzeźby krasowej dla potrzeb turystyki na Świecie

Od rodzaju skał, jakie tworzą skorupę ziemską, zależy otaczający nas krajobraz. Spośród wszystkich skał wapienie pod wpływem erozji, potrafią stworzyć najpiękniejszą i najciekawszą scenerię, której poszukują i potrafią docenić tu...

Geografia

Bieszczady - region turystyczny


W Polsce panują dobre warunki dla rozwoju turystyki. Występują tu różnorodne, ciekawe krajobrazy, spotkać można wiele terenów o nieskażonym środowisku, a także liczna zabytki kultury materialnej. Ponadto masz kraj dysponuje, wystarcz...