Napisz z czego znane są Węgry?

Napisz z czego znane są Węgry?
Odpowiedź
olo3b

- Ludwik Andegeweński (król Węgier i Polski) - Budapeszt - sojusz z III rzeszą - rozwnięta turystyka wyśmienite wina ostre papryki

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Konkurs

1. Jak nazywa się nauka badająca powstanie i rozwój gatunku ludzkiego?
antropogeneza

2. Uporządkuj w kolejności występowania rodzaje człowiekowatych:
homo habilis
australopithecus
homo sapiens sapiens
homo erectus...