"Antygona"- mowa obrończa.

Drogi Wysoki Sądzie i szanowni zgromadzeni!

W swym dzisiejszym wystąpieniu chciałam zająć stanowisko obrońcy Antygony. Moja klientka została niesłusznie skazana. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie i ludzkie.Antygona była osobą bardzo wierzącą. A więc sprawy religijne stawiała ponad prawem ziemskim. Uważała ona, że zgodnie z prawem boskim, każdemu człowiekowi należy sie ceremonia pogrzebowa. Dlatego też pochowując brata sprzeciwiła się Kreonowi, a podporządkowała się woli boskiej. Czy Antygona dobra córka i siostra mogła postąpić inaczej? Często dawała dowody miłosci do rodziców i rodzeństwa. Jednym z jej przykładów jest wydanie się na wygnanie wraz samooslepionym ojcem i pomoc mu w życiu codziennym. Jej poglądy mówiły, że gdy prawo ludzkie jest sprzeczne z prawem boskim, należy postępować tak jak mówia bogowie. Dla mojej klientki nieważne było życie ziemskie, najważniejsze było życie pozagrobowe.Jednocześnie wnoszę o natychmiastową zmiane prawa, które wyklucza prawa boskie, oraz proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Wiem że uniewinnienie niezwróci życia mojej klientce, ale oczyści jaj imię i da jej spokój na wieki.

Język polski

Antygona - mowa obrończa

Szanowna Rado Starców Tebańskich, królu Kreonie, ludu Teb - zebraliśmy się tutaj, aby sądzić o winie Antygony, oskarżonej o sprzeciwienie się rozkazom króla Kreona. Zanim jednak Szanowna Rada uda się na naradę, pozwolę sobie podsumować...

Język polski

Przemówienie w imieniu sprawiedliwości. Mowa obrończa w sprawie Antygony.

Przemówienie w imieniu sprawiedliwości. Mowa obrończa w sprawie Antygony.
Drodzy Państwo, proszę sobie przypomnieć Antygonę i jej wuja Kreona. Pamiętając ich historię widać, jak bardzo są to kontrastowe i różne charaktery. Zastanó...

Język polski

Antygona czy Kreon? Mowa obrończa

Wysoki Sądzie, drodzy zebrani...

Chciałbym przedstawić racje mojego klienta – Kreona, władcy Teb. Przed chwilą wysłuchali państwo wystąpienia obrońcy Antygony. Przedstawił on w sposób barwny i wzruszający jej historię. Stara...

Język polski

Mowa obrończa Antygony

Dzisiejszy dzień jest niewątpiliwie dniem, na który czekał cały kraj, Dniem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Oto dziś zebraliśmy się, by wspólnie osądzic, czy oskarżona Antygona postąpiła słusznie, gr...

Język polski

"Antygona" - mowa obrończa.

Drogi Wysoki Sądzie i szanowni zgromadzeni!

W swym dzisiejszym wystąpieniu chciałam zająć stanowisko obrońcy Antygony. Moja klientka została niesłusznie skazana. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie i ludzkie.Antygona b...