Antygona czy Kreon? Mowa obrończa

Wysoki Sądzie, drodzy zebrani...

Chciałbym przedstawić racje mojego klienta – Kreona, władcy Teb. Przed chwilą wysłuchali państwo wystąpienia obrońcy Antygony. Przedstawił on w sposób barwny i wzruszający jej historię. Starał się wykazać, że była ona osobą, wręcz świętą, bo zginęła za wiarę... Nasuwa się jednak pytanie, czy gdyby nie było prawa, a istniałaby jedynie wiara, to jakby funkcjonowało państwo? Zakrólowałby chaos, tumult i zgroza...

Kreon był władcą Teb, władcą absolutnym.
To on realizował w sposób jednoznaczny prawo, a nawet
je stanowił. Zarzuca się mu w akcie oskarżenia wydanie wyroku na Antygonę. Czyż nie miał prawa ukarać zdrady ojczyzny? Przestrzec przed podobnymi czynami w przyszłości? Wystąpił w obronie państwowego, pisanego prawa. Wszelkie kodeksy zostały spisane po to, aby ludzie ich przestrzegali. Państwo zostało ustanowione, żeby uporządkować życie społeczne. Ludzie stworzyli organizację państwową, sformułowali prawa i obowiązki, by uniknąć chaosu, samowoli, przemocy, by łatwiej, lepiej żyć. Obywatele winni przestrzegać obowiązujących praw państwowych, a swe zastrzeżenia zgłaszać w ustalony sposób. Nie wolno jednak postępować samowolnie w ramach obowiązującego prawa... Jest rzeczą zrozumiałą, że jednostka musi zrezygnować z części własnej wolności dla wspólnego dobra, powinna zatem podporządkować się obowiązującym prawom, zakazom, nakazom i przepisom. Antygona zawiniła, gdyż nie podporządkowała się nim...

Kreon był racjonalistą. Wychodził z założeń prostych. Następnie wyciągał z nich oczywiste wnioski – zdrada była przestępstwem, musiała być ukarana. Uważał, że dobrych trzeba nagradzać, złych karać... Sprawy publiczne stawiał ponad sprawami prywatnymi . Nie każdy władca potrafił tak uczynić...
Kreon poświęcił się w imię racji stanu! Musiał zgrzeszyć... Nie pogrzebał zdrajcy Polinejkesa. Zrobił tak, gdyż był władcą. Nie po to stworzono prawo, żeby zostało ono zburzone. Prawo jest po to, by w kraju zachowano równowagę. Antygona ten stan zburzyła...

Kreon był wspaniałym ojcem dla Teb. Działał w jego trosce. Obowiązkiem mojego klienta była obrona państwa i stojącego na jego straży – prawa. Zakaz władcy powinien być respektowany. Samowola natomiast zasługiwała na wieczne potępienie. Jako władca Kreon musiał wydać straszny wyrok – śmierć. Mógł z łatwością cofnąć swoją decyzję. Z drugiej strony
jednak musiał ukazać surowość wobec jednostki, którą stanowiła Antygona. Władcy reprezentujący prawo nie mogą kierować się interesami osobistymi. Mój klient musiał wydać najcięższy wyrok w swoim życiu...

Wysoki Sądzie, drodzy zebrani... Powtarzam raz jeszcze. Mój klient był władcą znakomitym. Uznawał równość jednostki wobec prawa, dlatego musiał postąpić z Antygoną tak jak z przestępcą. Kreon oddał część siebie państwu. Mój klient obronił Teby przed samowolą, lecz stracił wszystko. Syn popełnił samobójstwo, żona również. Bogowie go opuścili. Kreon zapłacił ogromną cenę za utrzymanie porządku w państwie. Nie stałoby się nic podobnego, gdyby nie Antygona, która przeciwstawiła się królowi z pobudek moralnych. Dążyła ona do destrukcji harmonii istniejącej w społeczeństwie, zagwarantowanej przez prawo. Jestem pewien, że w waszych umysłach powstała już prawda o Kreonie i przekonanie o jego niewinności. Jestem pewien, że uznacie mojego klienta – Kreona, władcę Teb za niewinnego zarzucanych mu zbrodni. Dziękuję za wysłuchanie.

Język polski

Przemówienie w imieniu sprawiedliwości. Mowa obrończa w sprawie Antygony.

Przemówienie w imieniu sprawiedliwości. Mowa obrończa w sprawie Antygony.
Drodzy Państwo, proszę sobie przypomnieć Antygonę i jej wuja Kreona. Pamiętając ich historię widać, jak bardzo są to kontrastowe i różne charaktery. Zastanó...

Język polski

Mowa obrończa Kreona

Wysoki sądzie i wszyscy zgromadzeni na sali! Spotkaliśmy się tu, aby udowodnić niewinność Kreona.
Zadajmy sobie pytanie, co jest ważniejsze, życie jednostki, czy dobro państwa? Czy my chcielibyśmy, aby władcą naszego kraju był czło...

Język polski

Mowa obrończa Antygony

Dzisiejszy dzień jest niewątpiliwie dniem, na który czekał cały kraj, Dniem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Oto dziś zebraliśmy się, by wspólnie osądzic, czy oskarżona Antygona postąpiła słusznie, gr...

Język polski

Obrona Kreona

Kreon czy Antygona? Mowa obrończa (obrona Kreona)


Wysoki Sądzie, drodzy zebrani...

Chciałbym przedstawić racje mojego klienta – Kreona, władcy Teb. Przed chwilą wysłuchali państwo wystąpienia obrońcy Antygony. Prz...