Imiesłowy

Imiesłowy to forma nieosobowa czasownika, mająca cechy przymiotnika bądź przysłówka.

Imiesłowy dzielimy na:
- imiesłowy przymiotnikowe
- imiesłowy przysłówkowe

Imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na:
- czynne - są tworzone od czasowników niedokonanych. Są one zakończone na: -ący, -ąca, -ące.
- bierne - są tworzone od czasowników dokonanych jak i niedokonanych. Są one zakończone na: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony.
Nie z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie.

Imiesłowy przysłówkowe dzielą się na:
- współczesne - są tworzone od czasowników niedokonanych. Są one zakończone na: -ąc.
- uprzednie - są tworzone od czasowników dokonanych. są one zakończone na : -łsz, -wszy.
Nie z imiesłowami przysłówkowymi piszemy oddzielnie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - wszystko co powinieneś wiedzieć

Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i odmienia się podobnie jak przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje.

Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na:
- imies�...

Język polski

Imiesłowy - podział, tworzenie, końcówki imiesłowów

Imiesłowy dzielimy na:
- przymiotnikowe:
czynne np. fruwające
bierne np. pisany

- przysłówkowe:
współczesne np. słuchając
uprzednie np. zrobiwszy

1. Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobow...

Język polski

Imiesłowy

Imiesłów to forma gramatyczna utworzona od czasownika.

1. Imiesłowy, które odpowiadają na pytania przymiotnika nazywamy imiesłowami przymiotnikowymi. Imiesłowy przymiotnikowe podlegają odmianie przez przypadki i rodzaje.
Imies...

Język polski

1.z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe Osrobiwszy lekcje poszedł do kina na interesujący film. Rozmawiając z nią wesoło, żuł gumę. 2.Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami kolegów. imiesłowy przysłówkowe współczesne:

1.z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe Osrobiwszy lekcje poszedł do kina na interesujący film. Rozmawiając z nią wesoło, żuł gumę. 2.Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami kolegów. imiesłowy przy...

Język polski

Imiesłowy - ściaga

1.IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE – wyrazy utworzone od czasowników, ale będące określeniami rzeczowników to imiesłowy przymiotnikowe. Jest to nieosobowa forma czasownika która podobnie jak przymiotnik, odmienia się przez przypadki liczby i rodz...