skutki zjazdu w Gnieźnie

skutki zjazdu w Gnieźnie
Odpowiedź
Kasiiunia

-utworzenie biskupstw w kołobrzegu, wrocławiu i krakowie. -symboliczna koronacja Bolesława I Chrobrego na króla Polski. - porozumienie niemiecko-polskie w sprawie cesarstwa uniwesalistycznego.

czaro1995r

- Koronacja Bolesława Chrobrego - chęć stworzenia Uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego ( niezrealizowane ) - Przyjaźń między Ottonem III a Bolesławem Chrobrym - stworzenie biskupstwa w Poznaniu metropolii - arcybiskupstwa w Gnieźnie  - podlegających mu trzech biskupstw w Krakowie , Wrocławiu i Kołobrzegu oraz Sojusz polsko-niemiecki i Polska przestaje płacic trybut z Pomorza

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie ?

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie ?...

Język angielski

wypisz trzy skutki zjazdu w Gnieźnie

wypisz trzy skutki zjazdu w Gnieźnie...

Język angielski

Wymień skutki zjazdu w Gnieźnie.

Wymień skutki zjazdu w Gnieźnie....

Język angielski

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? 

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? ...

Język angielski

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? 

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? ...

Historia

Polityka zagraniczna Piastów

Polityka zagraniczna ostatnich Piastów była i jest ciągle żywym problemem badawczym w mediewistyce tak polskiej, jak i w historiografii europejskiej. Ciągłe badania naukowe prowadzone nad tym zagadnieniem przyniosły szereg nowych spostrzeże...