Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie ?

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie ?
Odpowiedź
Andzix17

- Wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej - Bolesław Chrobry otrzymuje obietnicę koronacji - Sojusz cesarsko-polski - Cesarz Otton III uznaje oficjalnie panstwo polskie

Jadzia4519

-Został zawarty sojusz cesarsko-polski -Wzmocnienie pozycji Polski wśród innych nardów

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? 

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? ...

Język angielski

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? 

Jakie były skutki zjazdu w Gnieźnie? ...

Historia

Polityka zagraniczna Piastów

Polityka zagraniczna ostatnich Piastów była i jest ciągle żywym problemem badawczym w mediewistyce tak polskiej, jak i w historiografii europejskiej. Ciągłe badania naukowe prowadzone nad tym zagadnieniem przyniosły szereg nowych spostrzeże...

Historia

Stanowisko Polski w Europie za dwóch pierwszych i dwóch ostatnich Piastów.

Państwo Polskie powstało w X wieku naszej ery, Stworzyła je dynastia Piastów. Panowała ona nad plemieniem Polan, i potem Polską, od końca VIII wieku do 1370 roku. Po zjednoczeniu rozciągało się na linii Bałtyk – Karpaty i Odra – Bug. ...

Historia

Polityka zagraniczna Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

Polityka zagraniczna ostatnich Piastów była i jest ciągle żywym problemem badawczym w mediewistyce tak polskiej, jak i w historiografii europejskiej. Ciągłe badania naukowe prowadzone nad tym zagadnieniem przyniosły szereg nowych spostrzeże...