Apollo i jego muzy

Apollo (zwany też Apollon) był bogiem starożytnych Greków, a potem Rzymian. Był on bogiem wróżb, nagłej śmierci, pokuty, światła słonecznego, obrzędów oczyszczających, nazywany zbawcą (Soter).
Był on opiekunem poezji, nauki, sztuki i był przewodnikiem 9 muz. Jego rodzicami byli Zeus i Latona, a jego bliźniaczą siostrą była Artemida - bogini polowań. Jego atrybutami była lira i wieniec. Łabędzie, kruki, laur, bluszcz, delfin, oliwka, palma, wilk były poświęcone właśnie Apollu.

Muzy Apolla


Muzy to boginie w mitologi greckiej. Początkowo była tylko jedna - muza pamięci, potem były już trzy. U Homera pojawia się dziewięć muz, ich rodzicami jest Zeus i Mnemosyne. Wszystkie muzy posiadały zdolność wieszczenia.

Erato (poezja miłosna)
Euterype (poezja liryczna)
Kaliope (poezja epiczne)
Polihymnia (poezja sakralna)
Klio (historia)
Melpomene (tragedia)
Talia (komedia)
Terpsychora (taniec)
Urania (astronomia)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Frazeologizmy mitologiczne

1. Pięta Achillesa - słaby, czuły punkt
Pochodzenie: Matka Achillesa, bogini Tetyda, po urodzeniu syna wykąpała go w Styksie, aby uczynić jego ciało odpornym na zranienia. Trzymała go za piętę i ten fragment ciała Achillesa był nieod...

Język polski

Mity o Syzyfie, Apollo, Demeter i Dionizosie - plany wydarzeń.

DEMETER- (ziemia matka) bogini ziemska, urodzaju
1. Persefona (nimfy, nie narcyz, piękny kwiatHades, Kiane)
2. Matka szukała, nikt nie widział 9d/9n
3. Eleuzis nad Zatoką Salaminską przy Dziewiczej Krynicy (Skała Smutku, źród...

Język polski

Mit i jego funkcja w tradycji

Definicja mitu, podział i rodzaje mitów.

I) Definicja mitu
Mity przekazywane były z pokolenia na pokolenie od czasów najdawniejszych. Są to opowieści dotyczące powstania świata, zjawisk przyrodniczych, bogów i le...

Historia

Bogowie i muzy.

1.Zeus
Syn Kronosa i Rei, naczelne bóstwo nieba i ziemi, bóg światłości, zsyłał deszcze, grzmoty i pioruny. Stał na straży porządku świata, sprawiedliwości, był opiekunem wszystkich plemion greckich, patronem każdego gospodarstwa r...

Język polski

"Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta głosem w dyskusji na temat źródeł piękna w sztuce.

Nawet próba konkretnego zdefiniowania pojęcia piękna byłaby nienaturalna i niegustowna. Bowiem czy tworzywem tak niezmiernie niedoskonałym – ludzkim językiem - ingerować należy w te odczucia, te emocje, które są wartościami samymi w sob...