Charakterystyka Jacka Soplicy (ks. Robaka) w dziele pt. "Pan Tadeusz".

Jacek Soplica jest jednym z głównych bohaterów epopei "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Jest on bratem Sędziego i ojcem Tadeusza. Nazywa się go bohaterem dynamicznym, ponieważ w swoim wątku dokonał ogromnej przemiany.

W młodości był niezwykle przystojnym mężczyzną, do którego wzdychało wiele szlachcianek. Miał długie wąsy, przez co zyskał przydomek ,,Wąsal?.
Jacek reprezentował w sejmie, cały ród Sopliców i cieszył się zaufaniem wśród szlachty.

Główną cechą jego charakteru, była porywczość i duma. Nic więc dziwnego, że wszyscy w okolicy bali się jego gniewu, i w sytuacjach konfliktowych schodzili mu z drogi. Ten zawadiaka posiadał jednak czułe, kochające serce. Jego wielką miłością okazała się córka Stolnika Horeszki ? Ewa. Ta miłość stała się przyczyną tragedii, ponieważ Stolnik odmówił mu ręki córki. Zraniona ambicja doprowadziła młodego Horeszkę do zabójstwa. W czasie zajazdu Moskali na Soplicowo, nieobliczalny mężczyzna w złości śmiertelnie zranił Stolnika. Nagła porywczość i brak rozwagi nie pierwszy raz spowodowały komplikacje w jego życiu. Właśnie te cechy spowodowały, że miał na sumieniu nie tylko Horeszkę, ale i swoją żonę ? kobietę, której nie kochał, a poślubił tylko dlatego, aby zagłuszyć żal po stracie Ewy Horeszkówny, która zmarła osierociwszy małego Tadeusza.

To, co wydarzyło się później, świadczy jednak o tym, że Jacek nie był człowiekiem bezwzględnym, że drzemały w nim jednak okruchy dobroci.
Właśnie te zdarzenia doprowadziły do duchowej przemiany Soplicy. W żalu za grzechy stał się człowiekiem godnym do naśladowania, spokojnym, gorliwym, patriotycznym. Jako ksiądz Robak poświęca życie ojczyźnie, próbuje zjednoczyć szlachtę. Ważne jest to, że próbował naprawić swoje błędy i udaje mu się to. Pragnie szczęścia dla Zosi i Tadeusza, ponieważ wciąż jeszcze pamięta swoją niespełnioną miłość. Mój Podziw budzi tutaj jego pokora, która pomogła mu odkupić swoje grzechy.

Myślę, że miano zdrajcy, które po zabójstwie przylgnęło do Jacka Soplicy, nie było do końca sprawiedliwe. W młodości Jacek popełnił wiele błędów, ale któż ich nie popełnia. Młodość ma to do siebie, że czasem emocje biorą górę nad rozumem i rozwagą. Tak było i w przypadku naszego bohatera. Myślę, że metamorfoza Jacka Soplicy w księdza Robaka, daje wiele do myślenia. Nie można przekreślać człowieka za jeden nierozważny czyn, każdemu należy dać szansę.

Mam nadzieje że praca się przyda, poniewa uważam że jest bardzo dobra ;D
Pozdrawiam :*

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka romantyzmu

Preromantyzm - ruchy zapowiadające romantyzm

Sturm und Drank - Okres burzy i naporu w Niemczech, bunt, na ten okres przyada twórczość Goethego i Schillera.

Poezja jezior i grobów - wywodzi się z niej romantyzm, rozwinęła si...