Dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską?

Powstanie listopadowe nie zostało pomyślnie przeprowadzone z kilku powodów. Moim zdaniem, głównie była to wina przywódców. Ich postawy były zbyt sceptyczne, przez co ten brak wiary w zwycięstwo mocno odznaczył się w ich działaniach. Generał Józef Chłopicki (pierwszy przywódca powstania) nastawił się na negocjacje z carem Mikołajem I. Niestety nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Zaprzestał on poboru chłopów do armii, próbując zdławić powstanie, ale oni sami garnęli się do tego. Car szuka pretekstu do unicestwienia Królestwa Polskiego, więc "cieszy się" szykującym się powstaniem. Nie chce on łamać zasady równowagi europejskiej. Gdy Chłopicki zorientował się, że jego działania nie przynoszą skutków, zrezygnował z funkcji wodza naczelnego powstania. Na jego miejsce parlament wybrał generała Michała Radziwiłła. On jednak okazał się niezbyt dobry w tej roli. 29 stycznia sejm ustanawia akt detronizacji Mikołaja I, tym samym dając mu powód do zbrojnego ataku na Królestwo Polskie (Mikołaj uważa, że złamano zasadę legitymizmu). Wojska rosyjskie wkraczają do Królestwa Polskiego. W bitwie pod Olszynką Grochowską zwyciężają Polacy, dzięki interwencji Chłopickiego. Bitwa ta decyduje o zdjęciu Radziwiłła ze stanowiska wodz naczelnego. Dyktatorem powstania zostaje generał Jan Skrzynecki. Pod jego dowództwem armia polska przegrywa bitwę pod Ostrołęka, gdyż decyduje się zbyt późno na atak, dając Rosjanom kilka miesięcy rehabilitacji. Po tej klęsce Polacy jeszcze bardziej stracili wiarę w zwycięstwo. Kolejnym dowódcą zostaje generał Jak Krukowiecki. Gdy armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Iwana Paskiewicza atakuje Warszawę od strony Pragi i przeprowadza tam straszliwą rzeź, Krukowiecki postanawia pospisać akt kapitulacji Warszawy. Staje się to 8 listopada 1831 r. Innym powodem klęski powstania był brak pomocy ze strony innym państw europejskich, choćby Francji, która sama zachęciła Królestwo Polskie do powstania. Uważam jednak, że główna przyczyna decydująca o niepowodzeniu leżała w sprawie jego dowódców. Oni to bowiem kierowali działaniami armii, od nich zależał każdy wykonany przez Polaków ruch.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską ?

Dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską ?...

Język angielski

Napisz dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską (przegraną) polakówpreosze pilne na dziś

Napisz dlaczego powstanie listopadowe zakończyło się klęską (przegraną) polakówpreosze pilne na dziś...