Przemysł w Małopolsce

Przemysł w Małopolsce. Treść pracy w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

dokończ zdania: 1. żadnemu z władców próbujących zjednoczyć ziemie polskie na przełomie XIII i XIV w. nie udało się narzucić swojej zwierzchności: a) wielkopolsce b) małopolsce c)mazowszu d) śląskowi 2. największy zasięg terytorialny miało państwo p

dokończ zdania: 1. żadnemu z władców próbujących zjednoczyć ziemie polskie na przełomie XIII i XIV w. nie udało się narzucić swojej zwierzchności: a) wielkopolsce b) małopolsce c)mazowszu d) śląskowi 2. największy zasięg teryt...

Historia

Podzielenie dzielnicowe

Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który w swoim testamencie podzielił państwo polskie między swoich...

Historia

Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

NIE UŻYWAĆ W IX LO W GDAŃSKU

Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który w swoim testamencie ...

Historia

Rozbicie dzielnicowe w Polsce Piastowskiej.

Scharakteryzuj rozbicie dzielnicowe w Polscce Piastowskiej i omów jego przyzwyciężenie

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak a...

Historia

Rozbicie dzielnicowe.

Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była na tyle ważna, że miało ją umocnić zatwierdzenie papiesk...