ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Powstała w 24 x 1945 roku w san francisco. Onz ma własny emblemat oraz flagę. Główną siedzibą jest nowy jork, a w europie swoje siedziby ma w genewie i w wiedniu. Urzędnicy stanowiący okręg administracyjny są nietykalni, mają immunitet, a także przywileje określone w specjalnej karcie. Głównym celem organizacji jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, organizowanie współpracy między narodowej w wielu dziedzinach, popieranie przyjaznych stosunków między państwami, harmonizowanie działań państw zmierzających do tych celów. Językami oficjalnymi są: angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpańki i rosyjski. W 1972 roku wybrano przedstawiciela polski s.trepczyńskiego na przewodniczącego organizacji. W polsce istnieje polskie towarzystwo przyjaciół onz, które jest członkiem światowej federacji towarzystw na rzecz onz z siedzibą w genewie.

Przygotowała a. Siwirska
na podstwie encyklopedii naukowej pwn

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

ONZ- Organizacja Narodów Zjednoczonych- wiadomości ogólne


ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ), ang. United Nations, arab. Munazzamat al-Umami al-Muttahida, chiń. Lianheguo, franc. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Organizacyja Objedinionnych Nacyj,...

Wiedza o społeczeństwie

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja ta powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną organizacją międzynarodową.
W czasie trwania II ...

Edukacja europejska

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest jedyną organizacją o charakterze uniwersalnym, czyli powszechnym. Prekursorem ONZ była Liga Narodów, którą powołano do życia 28 czerwca 1919 roku wraz z podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego ...

Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ.

Organizacją uniwersalną o największym zasięgu jest współcześnie Organizacja Narodów Zjednoczonych. Za datę jej powstania przyjmuje się dzień 22 października 1945 r., kiedy to weszła w życie tzw. Karta Narodów Zjednoczonych (Karta NZ),...

Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość reprezentowana jest przez szereg indywidualnych rządów. Nie istnieje rząd...