Układ mięśniowy człowieka

poniższa praca jest opracowaniem z wykładów układu mięśniowego człowieka. Nie jest ona oczywiście bardzo szczególowa i nie zastąpi atlasu anatomicznego, ale śmiało po zmniejszeniu może służyć za "ściąge". :D

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Układ mięśniowy

Mięśniowy układ, układ czynny ruchu, zespół narządów kurczliwych, zbudowanych z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięsień), poruszających ruchomo zestawionym szkieletem.

Układ mięśniowy

Wyróżnia się:

Biologia

Układ ruchu

Ruch i jego podłoże

Ruch jest podstawowym przejawem wrażliwości, czyli zdolności organizmów do reagowania na bodźce środowiskowe. Jeśli za podstawę klasyfikacji przyjąć złożoność ruchu, to możemy wyróżnić ruch: cytoplazm...

Biologia

Kręgosłup

BUDOWA ISTOTY ZBITEJ Układ szkieletowy.Kościec jest rusztowaniem całego ustroju, tworzy dla niego oparcie, wymiary ciała ludzkiego i jego kształt. Niektóre kości łączą się ze sobą tworząc osłony ochraniające zawarte w nim narządy, np...

Biologia

Układ pokarmowy

Układ trawienny obejmuje narządy przewodu pokarmowego służące do odżywiania organizmu. Odżywianie polega na pobieraniu pokarmu z zewnątrz, jego trawieniu, czyli rozkładaniu substancji pokarmowych na cząsteczki elementarne, a następnie na ...

Psychologia

Okresy rozwoju człowieka. Wiek niemowlęcy.

Okresy rozwoju człowieka.
Wiek niemowlęcy.


Wiekiem niemowlęcym określamy pierwszy rok życia dziecka. Wśród 12 miesięcy, które składają się zatem na niemowlęctwo, wyodrębniamy pierwszy miesiąc życia jako stadium nowo...