Druga rewolucja przemysłowa oraz jej wpływ na przemiany strukturalne gospodarki światowej

W Anglii datuje się rewolucję przemysłową na 1770-1840. Zmiany techniczne wprowadzane w latach 1880-1910 w krajach wschodniej niektórzy historycy określają jako drugą rewolucję przemysłową. Na ziemiach polskich r. p zaczęła się kilkadziesiąt lat później i objęła przemiany techniczne, które na Zachodzie dokonywały się w dwóch fazach.
U schyłku Xix. Powstawały nowe gałęzie przemysłu i nowe metody wytwarzania. Do najważniejszych zmian zaliczyć można postęp w dziedzinie energetyki. Wiek XIX to epoka maszyny parowej, dostarczającej energii dla fabryk i transportu. Na początek XX wieku przypada rozwój produkcji energii elektrycznej i upowszechnienie silnika spalinowego.
Do zmian technologicznych zaliczyć trzeba wprowadzenie produkcji standardowej opartej na wymienialności części i początek sytemu taśmowego montażu. W obróbce skrawaniem przewrotu dokonało wprowadzenie stali szybkotnących.
Poważne zmiany dokonały się w hutnictwie metali nieżelaznych- miedzi, cyny i aluminium. Rozwinął się przemysł chemiczny i elektrotechniczny. ropa naftowa, siarka, rudy metali nieżelaznych miały duże znaczenie w przemyśle w tych czasach.
Przemiany techniczne dokonywały się również w przemyśle spożywczym, drzewnym, papierniczym, szklarskim, materiałów budowlanych itp. Polegały one na wprowadzaniu maszyn parowych, silników spalinowych i elektrycznych oraz nowych technologii wytwarzania.
Większość nowoczesnych metod w wielu gałęziach przemysłu upowszechniła się na ziemiach polskich na początku XX w. Jednak w niektórych dziedzinach utrzymywało się nadal rękodzieło, nawet przy produkcji masowej obuwia, bielizny, ubrań itp. Organizacja tej produkcji miała charakter chałupniczy. Chałupnik używał własną bądź należącą do przedsiębiorcy maszynę do szycia i szył ubrania swym mieszkaniu. Gotowy towar odbierał przedsiębiorca, płacąc chałupnikowi od sztuki., liche najczęściej wynagrodzenie.
Zmiany techniczne nie objęły produkcji wyrobów mięsnych, mleczarskich i warzywno- owocowych.
W nowych gałęziach przemysłu zdecydowanie dominowały St. Zjednoczone i Niemcy. Ważnym środkiem transportu stała się po 1870 r. żegluga morska i oceaniczna wsparta technicznie przez napęd parowy. Największą flotę handlową miała Wlk. Brytania. W telekomunikacji rozwijało się wykorzystanie kabli telegraficznych oraz wynalazku Bella- telefonu.
Okres od 1870 r do I wojny światowej charakteryzował się wielkim postępem w wielu dziedzinach życia codziennego. nastąpiło skrócenie czasu pracy, wzrost ochrony socjalnej pracowników, poprawiło się wyżywienie i warunki mieszkalne

Dodaj swoją odpowiedź